Jste zde

Redakce

Zprávy

autor: 
Zemřel německý teolog Heribert Mühlen

Paderborn (KAP) Německý teolog, emeritní profesor Heribert Mühlen, jeden z průkopníků charismatické obnovy křesťanských obcí, zemřel ve věku 79 let. Mühlen byl v letech 1964 až 1997 řádným profesorem dogmatiky a dějin dogmatu na teologické fakultě v Paderbornu.

Naděje, která v nás žije

autor: 

Starokatolický kongres ve Freiburgu

Na počátku stálo jedno velké Ne. Když byl na Prvním vatikánském koncilu, na vrcholku papalistického a antimodernistického proudu v katolické teologii, prosazen jurisdikční primát a učení o neomylnosti papeže a námitky menšiny koncilních teologů, biskupů a kardinálů byly smeteny rázně ze stolu, došlo ke skandálu. Kritikové svorně odcestovali. Řím reagoval nejprve hrozbami a konečně exkomunikacemi. V mnoha případech se pro reformy otevření teologové a biskupové po dlouhých bojích se svým svědomím nakonec podvolili. Jiní, hlavně v Německu, Rakousku a Švýcarsku, vytvořili malé protestní obce. Došlo k pořádání jejich kongresů a v roce 1873 dokonce k - z pohledu Říma nedovolenému, ale platnému - biskupskému svěcení. Biskup samostatné Utrechtské církve, která vznikla r. 1732 z konfliktu s Vatikánem kvůli kompetencím autorit a která neztratila řetěz biskupské sukcese, tedy nepřetržené následnictví biskupů vysvěcených vzkládáním rukou a konsekrační modlitbou již od doby apoštolské, vysvětil Josefa Huberta Reinkense v Rotterdamu podle římského ritu na biskupa. Z počátečního hnutí se stala církev. V roce 1889 se do tzv. Utrechtské unie sdružily za čestného předsednictví utrechtského arcibiskupa Nizozemská starokatolická církev, Katolické biskupství starokatolíků v Německu, Kristokatolická církev Švýcarska, Starokatolická církev Rakouska a Polská národní katolická církev USA a Kanady, a po první světové válce i osamostatnělé starokatolické církve v Československu a Jugoslávii.

176 - říjen 2006

autor: 

Jan Scotus Eriugena se narodil kolem roku 810 v Irsku, o čemž svědčí jeho přídomky Scotus (Ir, Irsko = Scotia maior) a Eriugena (v Irsku narozený).

156 - prosinec 2004

autor: 

 

Koriandr setý (Coriandrum sativum L.)

Koriandr setý (Coriandrum sativum L.)

„Dům izraelský pojmenoval tento pokrm mana. Byl jako koriandrové semeno, bílý a chutnal jako medový koláč." (Ex 16, 31)

Sloupec na obálce

autor: 

Koriandr setý (Coriandrum sativum L.)

„Dům izraelský pojmenoval tentopokrm mana. Byl jako koriandrové semeno, bílý a chutnal jako medovýkoláč.“ (Ex 16, 31)

Ke koriandru připodobňuje důmIzraelský manu, kterou zázrakem nasytil Hospodin svůj lid při pobytu na poušti.Izrael vyšel z Egypta a znalost koriandru, jako běžně používaného koření, mělnejpravděpodobněji odtud. O jeho používání jsou záznamy ve starých papyrecha egyptský koriandr byl považován za jeden z nejkvalitnějších.Koriandr roste divoce nejen v Egyptě, ale také v dalších zemích Středomoří,Číně a jinde.

Tematický obsah ročníku 2004

autor: 

Editorialy

Nenínekonformnost jako nekonformnost (Spousta) 1/1

Na černémpapíře (Spousta) 2/25

Nihil novum subsole (Spousta) 3/45

Exsultet!(Spousta) 4/69

Poznané hranicepoznání (Spousta) 5/89

Nedovoleně,snad i neplatně (Spousta) 6/113

Laici aduchovní - anebo jeden lid boží? (Spousta) 7-8/137

Ecce homo(Spousta) 9/185

Co Všemohoucínemůže (Spousta) 10/209

Konference Mezinárodního ekumenického sdružení

autor: 

Ve dnech 1.–8. srpna 2005 sev Bratislavě uskuteční 36. konference Mezinárodního ekumenického sdružení(IEF). Případní zájemci o konferenci se mohou hlásit představiteli českéhoregionu Peteru Stephensovi na e-mail p.stephens@volny.cz

155 - listopad 2004

autor: 

 

Trnovec (Paliurus spina-christi)

Trnovec (Paliurus spina-christi)

„Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť, upletli korunu z trní a
posadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a
posmívali se mu: Buď zdráv, židovský králi!" (Mt 27, 28 -29)

Sloupec na obálce

autor: 

Trnovec(Paliurus spina-christi)

„Svlékli ho a oblékli mu nachovýplášť, upletli korunu z trní a posadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dalihůl, klekali před ním a posmívali se mu: Buď zdráv, židovský králi!“ (Mt 27,28 -29)

Hebrejština užívá mnoho slov avýrazů pro označení trnitých rostlin a keřů, které se v Palestiněvyskytují ve velkém množství. Ne všechny trnité keře byly plevelné rostliny,tedy nežádoucí. Některými se živily kozy a ovce, jiné se užívaly pro oplocenípozemků a políček nebo také jako palivo.

19. seminář zájemců o teologii: Církev a právo

autor: 

Zveme vás naseminář pořádaný Institutem ekumenických studií v Praze a Vyšší sociálněpedagogickou a teologickou školou Jabok ve dnech 12.a 13. listopadu 2004 v prostorách Jaboku, Salmovská 8, Praha 2.

Program semináře:

Pátek 12. listopadu 2004

16:45 káva, čaj

17:00 Helen Costigane:Práva a povinnosti v církvi – římskokatolická perspektiva

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Redakce