Jste zde

Redakce

Sloupec na obálce

autor: 
Peter Neuner oslavil 65 let

Mnichov (KAP) Prof. Peter Neuner, mnichovský dogmatik a specialista na ekumenu, oslavil ve čtvrtek 23. března 65 let. Při této příležitostí byl také emeritován.

Knihovnička Getseman

autor: 

Nakladatelství Síť vydává v dubnu knihu irského salesiána Jima O´Hallorana Církev jinak - od základního společenství ke křesťanské obci. Je to jakási praktická komuniální eklesiologie. Zabývá čím církev podle představ posledního koncilu je (kommunio), jejím posláním (svědectví, služba), povzbuzením k „užívání“ zdrojů, které dostala (Písmo, modlitba, eucharistie). Podává přehled o velmi pestrém fenoménu základních křesťanských skupin na jednotlivých kontinentech. (304 str., 188 Kč)

Sloupec na obálce

autor: 

Blairova vláda neprosadila zákon proti náboženské nenávisti

Zprávy

autor: 

 

V Domažlicích postaví nový evangelický kostel

autor: 

Nový kostel chtějí postavit členové domažlického evangelického sboru. Stavba za 9 milionů korun by měla do dvou let vyrůst v městském Hanově parku.

O nový sborový dům usiluje sbor ČCE v Domažlicích už od svého vzniku. Stavbu znemožnila nejprve okupace a poté měnová reforma v 50. letech, která znehodnotila ušetřené prostředky. V současné době využívá sbor budovu v Kostelní ulici, která původně sloužila jako hostinec. Ta však už nevyhovuje současným potřebám ani velikosti sboru. Neposkytuje důstojné prostředí pro slavení bohoslužeb, k nimž se schází každou neděli na čtyři desítky věřících. Chybí dostatečné zázemí pro setkávání dětí a mládeže, konání biblických hodin nebo pořádání větších duchovních a kulturních akcí.

Monitor

autor: 

Jsem knězem na věky

Rozhovor Getseman s "jáhnem" Jiřím Stejkozou

Je mi čtyřicet pět let a žiji s rodinou v Příbrami v paneláku. Ženatý jsem od roku 1970 a máme sedm dětí ve věku 7 - 21 let. Jako absolvent SPŠS jsem dvacet let pracoval v Uranových dolech Příbram. Po expoziční době jsem odešel dělat mistra odborného výcviku u učňů, říká o svém životě Jiří. Jsem knězem, ať se to někomu líbí nebo ne. Jak ses stal knězem? Ke kněžství jsem se připravoval desetiletým studiem. Svěcení jsem přijal v roce 1979 z rukou biskupa Felixe Davídka.

První leden a svátek Obětování Páně

autor: 

První leden se stal svátkem v rámci liturgického roku teprve tehdy, když svátek Narození Páně byl opatřen oktávou podle analogie neděle velikonoční. První leden byl tedy především oktávou Narození Páně; k tomuto stavu se vrátila dílčí liturgická reforma posledních let. Karolinská doba však dala tomuto dni historickou náplň, jak k tomu přímo vybízí Lukášova zpráva (2, 21) o obřezání Páně. V římském okruhu se v 8. století objevuje v tento den i svátek Natale S. Mariae, tedy jakési díkůvzdání Panně Marii za její mateřství. Byla to zřejmě zdrobnělá analogie oné oslavy Bohorodičky, kterou církev byzantského ritu i obou ritů syrských konají už 26. prosince. Ale časem se tento mariánský podíl na námětu svátku vytratil a v dosavadním misálu jej připomínal jen text orace a postcommunia (a pak ovšem v breviáři všechny hodinky na tento den). Nový kalendář nyní obnovil tento starý a obecně křesťanský zvyk a položil na 1. leden „Slavnost svaté Bohorodičky Marie“ (oficiálně byl nakonec název přeložen jako Slavnost Matky Boží Panny Marie – pozn. editora), která je zároveň náhradou za zrušený svátek Mateřství Panny Marie (11. října), ustanovený v r. 1932 Piem XI. na památku 1500 výročí efezského sněmu.

168 - leden 2006

autor: 

 

Socha Klementa Římského, Solingen Stadtpark, 1974

Bakalářské studiium

autor: 

Studium ekumenické teologie nabízí Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta ve spolupráci s občanským sdružením Institut ekumenických studií v Praze (IES) Studium je zajišťováno fakultou, doprovodné aktivity občanským sdružením. Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2006/2007 je třeba podat na studijním oddělení ETF nebo zaslat poštou nejpozději do 28. února 2006. Více informací naleznete na stránkách IES (http://www.iespraha.cz) nebo na webu fakulty http://www.etf.cuni.cz. Kontakty studijního oddělení: e-mail tkt@etf.cuni.cz nebo telefon 224 920 532 (úřední hodiny jsou ve čtvrtek od 15 do 17 hodin). Výuka v letním semestru začíná ve středu 22. února, resp. ve čtvrtek 23. února. Rozvrh naleznete na webu IES http://www.iespraha.cz nebo v příštím čísle Getseman.

Nerozděluje víra, ale dogmata

autor: 

Z diskuse k textu J. Konzala Katolíci versus evangelíci na www.getsemany.cz

Vážený pane Konzale, píšete mi ze srdce a děkuji Vám za to. Váš příspěvek mi dodal odvahu se ve stručnosti s ostatními podělit o svůj příběh a o mém vztahu k ostatním náboženstvím. Přes skutečnost, že jsem se narodil za „totáče“ a chodil jsem do Jiskřiček, jsem v pubertě nutkavě cítil, že pravda je asi někde jinde, než se psalo v Rudém právu. Pravdu jsem začal hledat kolem sebe a stále jsem jí nenacházel. Vnitřní pocit mne začal motivovat k přečtení Bible. Dnes je to možná úsměvné, ale tehdy bez kontaktů a známostí jsem měl možnost jen Bibli hledal v antikvariátech. Díky náhodě jsem sehnal Bibli Kralickou, psanou staročesky, která přes svou obtížnost čtení (alespoň pro mne) mi pootevřela oponu informací.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Redakce