Jste zde

Drewermann a Malý princ

Co je důležité, je očím neviditelné s podtitulem Hlubinně psychologický výklad Malého prince. Kniha známého německého teologa a psychoterapeuta je psána květnatým, čtivým slohem.

Přestože se větší část textu týká Malého prince, Drewermann ve svém díle sleduje spíše psychiku spisovatele Antonya de Saint-Exupéryho. Proto výklad Malého prince není systematický ani úplný a autor podle potřeby používá a analyzuje i jiné prameny, především Citadelu, Noční let a spisovatelovu korespondenci.

První část, nazvaná Poselství, obsahuje filozofující a teologizující úvahy.  Druhá část - Otázky a analýzy - je výrazně psychologická. K textu patří obsáhlé poznámky. Psychologie má až děsivou možnost dostat se lidem pod kůži a odhalit to, co skrývají sami před sebou nebo před světem. Boří iluze a osobní mýty. V tomto díle nám Drewermann ukazuje Exupéryho velikost zároveň jako jeho malost a slabost. Odhaluje jeho ambivalentní závislost na matce a dále ukazuje překvapivou podobnost autora něžného Malého prince s Friedrichem Nietzschem.

Někdy je velmi zneklidňující pozorovat, jak díla světové kultury jsou jakoby vedlejším produktem nevyřešených neurotických konfliktů. Psychoanalytický výklad nezpochybňuje kvalitu díla, ale staví autora do reálnějšího světla.  Na základě této knížky se možná změní náš vlastní vztah k některým našim vzorům.