Jste zde

Zprávy

Na teologické fakultě v Innsbrucku se habilitovala poprvé žena, Silvia Hellová (37) na téma „Nábožensky smíšená manželství". Bylo jí uděleno missio canonica pro „Dogmatickou a ekumenickou teologii". Jako doktorandka zpracovala Martina Luthera a pak dělala výzkum v ekumenické teologii. Nehlásí se k radikálnímu feminismu. Diakonát ženy označuje za „žhavé želízko v ohni", ale teologicky nevidí v této otázce žádné překážky.

Milánský kardinál Martini (70) je považován za možného kandidáta na příštího papeže. Narodil se 15. 2. 1927 v Turíně, jako 17-letý vstoupil k jezuitům, r. 1952 vysvěcen na kněze, r. 1958 promoval na Gregoriánské universitě s prací „Historický problém se vzkříšením", doktorát získal v Římě v biblických vědách, r. 1978 se stal rektorem Gregoriánské university, r.  1980 jej Jan Pavel II. jmenoval milánským arcibiskupem a r. 1983 se stal kardinálem. Je nejen autorem četných teologických knih přeložených do světových jazyků, ale je známý i jako angažovaná nekonzervativní osobnost, vyjadřující se neohroženě k nepříjemným tématům v církvi a ve světě.