Jste zde

Z Austrálie

V diecézi Townswille klesl počet přítomných na nedělní mši z 19,6 % (1986) na 9,6 % (1997) obyvatel. V této situaci biskup Raymond Benjamin oslovuje kněze, farní týmy a farní rady. Říká mj.: „Naše vedoucí struktury se mění, takže mohou efektivně sloužit církevní misii. V naší diecézi poklesl počet kněží, což je příležitost k růstu."

Existující .Townsvillská iniciativa" chce být zlomem v australské církvi. Jejím přáním je, aby se církev posunula od farního systému k systému „malých křesťanských komunit". Vedoucí místo má mít kněz nebo laik. Každá „malá křesťanská skupina" bude samostatně slavit eucharistii. Tím bude vybudována alternativa k „patové situaci" teologie kněžské služby. Snahou je zavést praxi prvotní církve, kdy vedoucí komunity předsedá slavení společné eucharistie.

Ve zmíněné diecézi neexistuje muž studující v semináři. Nedostatek kněží však biskup nechce řešit povoláním kněží z diecézí jiných. Říká, že není jisté, zda by přijali model církve v této diecézi.

Toto dění popisuje farní bulletin v St. Mary`s Bowen.: V čele farnosti působí sestra Patsy Grundyová (jako pastorační vedoucí), následně je uveden místní kněz. Něco podobného se děje i v dalších farnostech. Podle slov v bulletinu je liturgie výrazem toho, že jsme božím lidem. „Je to dílo lidu. Proto říkáme, že prvotním symbolem bohoslužby je shromáždění."

Řád 3/98