Jste zde

Zprávy

Měsíční plat pro oběti hospodářské krize

Lyon (KAP) Ze solidarity s nejchudšími obětmi hospodářské krize se kněží francouzské diecéze Lyon mají vzdát jednoho měsíčního platu. Bude to „konkrétní gesto" solidarity, říká se ve výzvě kněžské rady uveřejněné na diecézním webu.

Katolická církve se Francii je financována výhradně z darů, sbírek, dědictví a příspěvků duchovním při církevních slavnostech jako jsou křty a svatby. Příjem tamních kněží a biskupů je mezi 700 a 1300 euro měsíčně, což činí asi 18 až 34 tisíc českých korun měsíčně.

Ve Itálii zatčen kněz a obviněn z genocidy

Řím-Kigali (KAP) Kněz Emmanuel Mihigo Wayezu z Rwandy, činný nyní v arcidiecézi Florencie, byl zatčen na základě obvinění z genocidy. Měl se v roce 1994 účastnit masakru 80 žáků školy v jihorwandském městě Kibeho, kterou tehdy řídil. Arcidiecéze prohlásila, že doufá v rychlé vyšetření případu. Sám Wayezu obvinění popírá a tvrdí, že se naopak se svým biskupem snažil děti zachránit.

Vzniká první institut pro teologickou zoologii

Münster (KAP) Münsterský teolog Rainer Hagencord žádá od křesťanů větší nasazení v ochraně zvířat. „Více než kdy dříve musíme my křesťané prokazovat odpovědnost za stvoření," řekl na ekumenické bohoslužbě pod širým nebem v münsterské ZOO. Zakladatel budoucího prvního Institutu pro teologickou zoologii na světě varuje, že v posledních deseti letech se na celém světě hrozivě zvyšuje ohrožení zvířecích druhů. Odpovědnost za zvířata podle něho začíná v malém, u řeznického pultu a u regálu s vejci.

Po první bohoslužbě pod širým nebem v münsterské ZOO, jíž se účastnilo asi 150 lidí, bude 15. prosince založen uvedený institut při Kapucínské vysoké škole (PTH) v Münsteru. Patronát nad institutem převezme známá britská bioložka a aktivistka Jane Goodallová. Cílem badatelů institutu bude dialog mezi teologií a biologií o otázkách etiky vztahu ke zvířatům, ochrany zvířat a výchovy citlivé ke stvoření.

Nová vatikánská komise k fenoménu Medžugorie

Vatikán-Mostar (KAP) Vatikán připravuje novou komisi k fenoménu Medžugorie. Jejím cílem není ani tak zodpovědět otázku, zda jsou zjevení pravá, ale spíše pastorační péče o poutníky. Ti do hercegovské farnosti stále přicházejí po statisících ročně, třebaže není uznána jako poutní místo.

Vatikán před více než deseti lety oficiální poutě do Medžugorie zakázal, zatímco soukromé poutě jsou povoleny, pokud se nechápou jako uznání tamních „událostí". Mostarská diecéze na svých webových stránkách stále o fenoménu údajných zjevení píše velmi kriticky. Medžugorie hraje významnou roli ve sporu mezi františkány a mostarskými biskupy. Tento spor vznikl hluboko v historii. Když koncem 15. století oblast získali Turci, zrušili diecézní struktury katolické církve. Osmani podezírali biskupy, že by se přes hranice spikli s Benátčany. Jako katoličtí duchovní byli připouštěni pouze františkáni. Po obsazení Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem roku 1878 byla diecézní struktura obnovena a jme­no­ván nový biskup Mostaru. Biskupové se pak začali s františkány přetahovat o to, kdo má být odpovědný za pastoraci, a tento problém není zcela vyřešen ani dnes. Napětí se zostřilo, když se ve zjeveních „vizionářů" z Medžugorie - farnosti spravované františkány - objevila kritika mostarského biskupa.

Madrid: Masová demonstrace proti liberalizaci potratů

Madrid (KAP) Ve španělském hlavním městě demonstrovalo asi 1,2 milionů lidí proti vládnoucími socialisty připravovanému zákonu na liberalizaci umělých potratů. Shromáždění svolal svaz asi 40 různých organizací a účastníci se sjížděli z celé země. V čele protestního průvodu bylo neseno heslo „Každý život je důležitý".

Připravovaný zákon by převážně katolické Španělsko v oblasti potratů zařadil k nejliberálnějším státům zeměkoule. Ukončení těhotenství by bylo možné do 14. týdne bez omezení, do 22. týdne při udání vážných důvodů. Dívky od 16 let by již nepotřebovaly pro zákrok souhlas rodičů.

Biskup chycen s dětskou pornografií na počítači

Ottawa (KAP) Kanadští katolíci jsou pobouřeni případem biskupa Raymonda Laheye. Při náhodné kontrole na letišti byla v biskupově laptopu objevena dětská pornografie. Shodou okolností se Laheyova diecéze Antigonish právě letos zavázala zaplatit 15 milionů dolarů obětem pedofilního zneužívání jejími kněžími a sám Lahey se za činy pedofilů v sutaně omluvil.

Poté, co byl Lahey 25. září obviněn z vlastnění a dovážení dětské pornografie, požádal papeže o uvolnění z biskupského úřadu, čemuž Řím bez prodlení vyhověl.

25 let od vraždy Jerzyho Popieluszka

Varšava (KAP) Poláci si připomněli 25. výročí smrti Jerzyho Popieluszka. Kaplana nezávislých odborů Solidarita pro jeho hlasitou kritiku komunistického režimu zavraždili příslušníci polské státní bezpečnosti 19. října 1984. Po vyhlášení výjimečného stavu konal Jerzy Popieluszko od roku 1982 každý měsíc pravidelné „mše za vlast" ve své farnosti sv. Stanislava Kostky, které byly hojně navštěvovány lidmi a přenášeny zahraničním rozhlasem. Tajní policisté se ho v roce 1984 pokusili zbavit nejdříve ve fingované dopravní nehodě; když tento pokus o vraždu selhal, unesli ho, ubili k smrti a mrtvolu hodili do vodní nádrže. Popieluszkův pohřeb se změnil v masovou protikomunistickou demonstraci a on sám se pro Poláky stal mučednickou postavou bojovníka za lidskou důstojnost, svobodu církve a národní nezávislost.

Polský prezident Lech Kaczynski u příležitosti výročí Popieluszka posmrtně vyznamenal nejvyšším státním vyznamenáním, Řádem bílé orlice. Taktéž v rozhovoru s papežem Benediktem XVI. vyjádřil politování nad tím, že proces Popieluszkova blahořečení, zahájený Janem Pavlem II. roku 1997, ještě nedospěl k závěru. V Polsku se nyní očekává, že Jerzy Popieluszko bude prohlášen za blahoslaveného napřesrok.

Plán na přestup konzervativních anglikánů

Washington-Londýn (KAP) Vatikán plánuje zřízení osobní prelatury pro anglikány, kteří nesouhlasí se svěcením žen a homosexuálů a chtějí proto přestoupit ke katolické církvi. Bližší informace o tiskové konferenci kard. Levady k uvedenému záměru jsou uvnitř tohoto čísla Getseman.

Předseda biskupské konference USA kardinál Francis George vyjádřil ochotu tomuto procesu pomáhat a zároveň zdůraznil, že „jako dosud bude pokračovat ekumenická práce se zástupci episkopální církve se společným cílem jednoty křesťanů".

Episkopální církev, vedená biskupkou Katharinou Jefferts Schori, je místní členskou církví Anglikánského společenství. Vysvěcení otevřeně homosexuálního Gene Robinsona biskupem její diecéze New Hampshire před šesti lety uvrhlo církev do hluboké krize.

Londýnský Lambeth Palace, kde sídlí čestný primas světového společenství anglikánů, reagoval na prohlášení Vatikánu zdrženlivě. Mluvčí anglikánů řekla tiskové agentuře KNA, že s masovými přestupy se nepočítá. Někteří anglikánští kněží a biskupové jistě měli „těžkosti ve svědomí" především co se týče žen jako biskupek. To však podle mluvčí anglikány dále nerozštěpí. Anglikáni byli podle ní vždy „broad church", široká církev. Pokud jde o ekumenické vztahy ke katolické církvi, pokračuje podle mluvčí „business as usual", obvyklá činnost.

Média očekávají, že k přestupu dojde především u takzvaného Tradičního anglikánského společenství, které se již roku 1991 vydělilo z anglikánské světové církve.

Komentáře

Prosim Vás, aký je spôsob financovania cirkvi a z čoho žijú kňazi v rakúsku a v iných štátoch EU, lebo mi tu na Slovensku nemáme informácie.
Ďakujem.
Čitateľ zo Slovenska