Jste zde

Vatikán vytváří nové struktury pro anglikány ochotné k přestupu

Zpráva z tiskové konference kardinála Levady 20. října 2009

Vatikán chce ulehčit konzervativním anglikánům přestup do katolické církve. Papež Benedikt XVI. zřídí brzy osobní ordinariáty pro anglikánské kněze a věřící, kteří si chtějí ponechat svoji liturgii a své duchovní dědictví a současně chtějí vstoupit ve viditelného společenství s katolickou církví. To oznámil prefekt vatikánské kongregace víry, kardinál William Levada, v úterý 20. října 2009. Text příslušné apoštolské konstituce má být podle Levady zveřejněn v příštích týdnech. Tato nová opatření jsou v souladu s ekumenickým dialogem, který pro katolickou církev zůstává prioritou, praví se současně ve zveřejněném vatikánském prohlášení.

Osobní prelatura, svěcení ženatých kněží

Nová právní forma osobních ordinariátů - jakýchsi redukovaných diecézí, porovnatelných s vojenskými ordinariáty - předpokládá katolické kněžské svěcení i ženatých bývalých anglikánských duchovních. To je důležitá změna v dosavadní celibátní politice Říma v katolické církvi západního obřadu. Biskupy se však na základě staré křesťanské tradice budou moci stát jenom neženatí duchovní. Ve vedení osobního ordinariátu bude osobní ordinář v hodnosti kněze nebo (neženatého) biskupa. Seminaristé nového ordinariátu mají být vzděláváni společně s ostatními katolickými kandidáty kněžství, avšak musí obdržet zvláštní vzdělání v anglikánské tradici.

Nové ordinariáty mají být zřizovány v souladu s místními biskupskými konferencemi podle potřeby, řekl Levada na tiskové konferenci. Tato iniciativa byla vyvolána početnými přáními anglikánských věřících, kteří chtějí uznat katechismus a papežský úřad Katolické církve. Papež Benedikt XVI. doufá, že anglikánští kněží a věřící v těchto nových strukturách naleznou možnost, jak zachovat své anglikánské tradice v souladu s katolickou vírou.

Podle Říma nelze přestupující věřící obviňovat z rozkolnictví

Očekávaný masový přestup anglikánských křesťanů má podle slov prefekta Kongregace pro nauku víry Williama Levady silnou ekumenickou dimenzi. Přednostním cílem ekumeny je neustále viditelná jednota, zdůraznil Levada před novináři ve Vatikánu. Nejsou prý na místě být výčitky, „že lidé, pokud této viditelné jednoty dosáhnou, jsou antiekumeničtí".

Pokud anglikáni vidí svoji víru uskutečněnou v katolické církvi a hledají s ní společenství, nelze je obviňovat z rozkolnictví. Důvod k zabraňování ekumeny leží spíše u těch anglikánů, kteří kvůli aktuálním kulturním proudům apoštolskou tradici opustili, řekl Levada.

Také kuriální arcibiskup Joseph Di Noia, který rozhovory s anglikány, odmítl provokační charakter připravovaného aktu. „Již 40 let jsme se modlili za jednotu křesťanů," řekl Di Noia. „Tyto modlitby byly vyslyšeny způsobem, který jsme nepředpokládali." Svatý stolec nemohl na pozadí této dynamiky zůstat nečinný.

Církev v církvi: Ostatní katolíci nebudou zváni na bohoslužby anglikánské tradice

Levada označil možnost kolektivního přestupu pro anglikánské křesťany za „velkorysé jednání ze strany katolické církve." Neobává se žádného negativního zásahu do ekumenických hovorů obou konfesí. Nepřítomnost zástupců Papežské ekumenické rady na tiskové konferenci zdůvodnil Levada jinými povinnostmi zodpovědného vědoucího, kardinála Waltera Kaspera. Levada vyloučil, že by přestup těchto anglikánských skupin něco změnil na výlučném připuštění mužů do kněžského úřadu v katolické církvi. Dotyční anglikáni sdílejí „katolickou víru v pohledu na nemožnost svěcení žen," řekl kardinál. „Byl bych překvapen, kdyby mezi těmito skupinami byla nějaká pastorka."

Vedení budoucích obcí bude svěřováno původně anglikánským duchovním. Nejde však náhradní možnost pro ženaté katolické kněze nebo pro ke katolictví přestoupivší a ženaté protestantské duchovní. Také je třeba zachovat rozdělení mezi přestoupivšími anglikány a římskokatolickými křesťany. Posledně jmenovaní prý „nejsou zváni" na bohoslužby anglikánské tradice, i když jejich svátosti jsou po vstoupení konstituce v platnost církevně-právně platné. Přesto je třeba ještě teologicky liturgické knihy anglikánů přezkoumat, případně přizpůsobit.

Čeká se půl milionu přestupů

Přirovnání přijatých anglikánů s uniaty, tedy církvemi Východu spojenými s Římem, Levada odmítl. Vůbec „není prospěšné a není zcela korektní používat výraz uniatismus". Ani k předpokládaným počtům přestupů nechtěl kardinál nic říci. „Byly tu dotazy od asi 30 biskupů," řekl Levada. Komentátoři odhadují početnost anglikánských obcí a biskupství s vůlí k přestupu na asi půl milionu.

Zveřejnění dotyčné apoštolské konstituce, která stanoví podmínky a modality přestupu, bude podle slov kardinála Levady trvat ještě několik týdnů. Důvodem oddálení jsou problémy s překladem.

Podle agentury Kipa