Jste zde

Předplatné časopisu Getsemany

Předplatné + poštovné zůstává nezměněno a činí 275 Kč. Prosíme o úhradu do konce roku. Kdo zaplatí více, umožní zasílání Getseman několika desítkám čtenářů za dotovanou cenu 100 Kč. Jsou to ti, kteří náš časopis odebírat chtějí, ale nemohli by si to dovolit za plnou cenu.

Od prosince přestanou být Getsemany zasílány těm, kteří dosud nezaplatili předplatné za rok 2009, od února těm, kteří nazaplatí za rok 2010. Možné způsoby placení:

1. Bezhotovostní bankovní převod

Platbu můžete poukázat na účet č. 83107021/0100; variabilní symbol obdržíte po zaslání objednávky (např. e-mailem na adresu obchod@getsemany.cz)

2. Poštovní poukázka typu A

Zájemci o tento způsob si vyzvednou čistou poukázku na poště a musí vyplnit hůlkovým písmem několik údajů:

- Transakční kód (povinné třímístné číslo identifikující typ poukázky): 110

- Adresu majitele účtu: Síť s.r.o.; Alšova 1247, 252 28 Černošice

- (Částku, kterou platíte)

- Ve prospěch účtu: 83107021

- Kód banky: 0100

- Konstantní symbol (nepovinný údaj): 0379

- Variabilní symbol (velmi důležitý údaj pro identifikaci platby): je uveden výše

- Specifický symbol: (není nutné vyplňovat)

- Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, adresa

Můžete též vyplnit zprávu pro příjemce (např. název publikace, kterou si přejete objednat). Některé z údajů se též vyplňují na podací lístek, který je součástí poukázky.