Jste zde

Seminář zájemců o teologii na téma Vztah křesťanství a kultury

29. víkendový seminář zájemců o teologii na téma Vztah křesťanství a kultury se bude konat ve dnech 20. a 21. listopadu 2009 v prostorách oboru Teologie křesťanských tradic ve Vyšehradské 41, Praha 2 (proti botanické zahradě). Seminář začíná v pátek 20. 11. v 17 h a v sobotu 21. 11. pokračuje od 8.30 do asi 16 h.

Program:

Pátek, 20. 11. 2009

16.45 káva, čaj

17.00 Jan Klípa: Křesťanství a umění: symbióza a konflikt

17.45 Kateřina Bauer: Ikony jako jméno Boží napsané v barvách

18.00 přestávka

18.10 Rudolf Vévoda: Vztah křesťanství a filmu

18.40 František Šmíd: O vztahu křesťanství a hudby - příklady
vzájemného ovlivňování

19.10 diskuse

19.40 večeře

20.30 koncert

Sobota, 21. 11. 2009

8.30 ranní modlitba (vede Hana Gottwaldová)

9.00 Jan Jandourek: Vztah křesťanství a kultury

9.30 Jan Jandourek: Vztah křesťanství a literatury

10.00 diskuse

10.30 přestávka

10.45 semináře I

12.15 liturgie

13.30 oběd

15.00 semináře II

16.30 hodnocení semináře, závěr

Seminární skupiny

- František Šmíd: Přínos bratrské a utrakvistické písňové tvorby pro lidový zpěv v katolické liturgii po 2. vatikánském koncilu

- Jan Šulc: Křesťanství v české poezii a textech písní ve 20. století

- Kateřina Bauer: Vita sv. Marie z Egypta na ikonách a v písemných záznamech

- Tim Noble: Křesťanství ve filmové tvorbě