Jste zde

Knihovnička Getseman

Ravasi G., Biblické postavy, Liturgický rok s osobnostmi bible, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2009, 336 str., 299 Kč

Kniha italského biblisty, od r. 2007 kuriálního arcibiskupa a předsedy Papežské rady pro kulturu, obsahuje stručné (1-2 stránkové) charakteristiky asi 150 biblických postav. Postava je vždy charakterizována na základě biblických údajů, které jsou doplněny poznatky z pramenů nebiblických ať již literárních, či např. výtvarných.

Neporozuměl jsem zcela přiřazení jednotlivých postav k nedělím a svátkům třícyklového nedělního a svátečního římskokatolického lekcionáře. Mnohde se skutečně vybraná postava úzce váže k příslušným biblickým čtením. Často však (a mám obavu, že ve většině případů) je navržená souvislost postavy s danými perikopami dosti násilná. Volba vykazuje malý respekt k zákonitostem lekcionáře. Pokud by si např. kazatel zvolil danou postavu za téma nedělního kázání, pominul by téma neděle dané lekcionářem. To by bylo škoda a navíc by se prohřešoval povinnosti sloužit homilií, která je výkladem biblických (či liturgických) textů daného dne. Kniha však obsahuje abecední rejstřík postav, tak ji můžeme používat jako „slovník" nezávisle na liturgickém roku.

Kučera P., v rozhovoru s Alešem Palánem, Lágr, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2009, 144 str., 199 Kč

Do svého dobrodružného a službou naplněného života dává nahlédnout katolický kněz Pavel Kučera. Dlouhá léta sloužil v období totality jako kaplan českých utečenců v bavorském Zirndorfu a jako duchovní správce české menšiny v Norinberku. Pomáhal jak mohl, nejen věřícím. Byl vytrvalý a nikdy mu nechyběl humor. Sám jsem mu vděčný, ačkoli jej neznám. Jeho prostřednictvím jsem několikrát získal knihy vydávané Křesťanskou akademií v Římě. Právem byl vyznamenán za zásluhy o český stát prezidentem republiky Havlem.

Pavel Kučera má zásluhy i o podzemní církev v Československu. Zprostředkoval setkání Jana Blahy s biskupem Pavlem Hnilicou S.J. Jeho autentické výpovědi k tomuto setkání na str. 88-93 pro mne představovaly nejzajímavější část knihy. Shodují se i se svědectvím Jana Blahy. (Škoda jen, že redakce nepohlídala správné znění jména a stále uvádí Bláha.) Zarážející je pouze věta: „Můj dojem je takový, že Bláha pak za Dubovským přišel s tím, že ho posílá Hnilica, ať ho vysvětí." To je skutečně jen dojem. Představa, že bázlivý Dubovský vysvětí na biskupa jen tak někoho, kdo přijde o to požádat, je úsměvná. Svěcení biskupa se děje na základě papežské fakulty. Osobně jsem slyšel v r. 2000 arcibiskupa Bertoneho (dnes státního sekretáře), který sdělil, že tato fakulta pro území Československa existovala, byla použita a to oprávněně.

pH