Jste zde

Seminář Kostel – liturgický prostor – památka

Seminář se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí, Praha 1.

Program semináře:

9:00 Zahájení

9:30 Domus ecclesiae - locus discordiae? - Život společenství a záchrana památky. (Jan Klípa)

diskuse

10:30 Možnosti modernizace historického sakrálního prostoru - Současné koncepce památkové péče ve vztahu k „živým" objektům. (Petr Macek)

diskuse

11:30 Tělo, světlo a ticho (Marek Štěpán)

diskuse

12:30-14:00 oběd

14:00-16:00 Ukázky realizací s komentářem:

Podnět, krása i provokace - Intervence současného umění v kostele Nejsv. Salvátora v Praze (Norbert Schmidt)

...tam jsem já uprostřed nich - Kaple Máří Magdalény pod Letnou (Marek Růžička)

Na rozhraní starého a nového - Několik slov k úpravám liturgického prostoru kaple CMTF v Olomouci (Pavel Kopeček)

Slavení liturgie v kostele v Letohradě (Václav Vacek)

přestávka

16:15-17:30 Moderovaná diskuse na téma: Kompetence a zodpovědnost při úpravách starších liturgických prostor.