Jste zde

Za profesorem Hansem Jorissenem

V noci z 29. na 30. října 2011 zemřel ve věku 87 let emeritní profesor systematické teologie katolické fakulty univerzity v Bonnu Hans Jorissen.

Jakmile to bylo po roce 1989 možné, začal navštěvovat Československo. Zpočátku jej doprovázel Alfred Schilling (zemřel 1997). Prof. Jorissen se angažoval ve věci uznání české a slovenské skryté církve. Se svým spolužákem Josefem Ratzingerem si vyměnil v této věci řadu dopisů. Vypracoval Stanovisko k otázce re-ordinace a podmíněné ordinace (Getsemany 62 - květen 1996). Přednášel na eklesiologická a ekumenická témata v Praze, v Brně i v Bratislavě. Některé písemné verze přednášek jsme v Getsemanech uveřejnili: Pojetí církve II. vatikánského koncilu (Getsemany 55 - říjen 1995); Církev jako communio (Getsemany 96 - červen 1996); Jsme dál, než si myslíme (Getsemany 124 - leden 2002); Prekáža úrad jednote cirkvi a spoločnému eucharistickému stolu? (Getsemany 129 - červen 2002); Eucharistie - svátost jednoty (Getsemany 163 - léto 2005).

Prof. Jorissenovi vděčíme za mnohé. Před pěti roky navštívil naposledy letní setkání pražské obce ES. Během besedy u táboráku vykládal o svém životě. Nejvíce mne zaujalo vyprávění, jak byl koncem 2. světové války jako zdravotník Wehrmachtu zajat Angličany a obnovoval vybombardovaná anglická města. Zatímco v Německu nebylo co jíst, v Anglii zajatci hladem netrpěli. Jeden z anglických profesorů si dokonce vyžádal povolení zajateckého tábora a chodil německé bohoslovce učit teologii. Sešity na poznámky si udělali z několikavrstevného papíru z pytlů od cementu a tužky jim profesor přinesl. Díky takovýmto lidem se již v r. 1945 mohla začít Evropa opět sjednocovat.

testodkazu