Jste zde

Akademická ekumenická pohostinnost

Německý teolog Stefan Höschele, Ph.D., děkan teologické školy Církve adventistů sedmého dne ve Friedensau, koná své habilitační řízení na pražské Evangelické teologické fakultě. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že jako teolog menšinové církve nemá možnost podat habilitaci na německých univerzitách. Höscheleho habilitační přednáška, proslovená na ETF 2. června 2017, nesla název Dialogue and the Development of Adventist Theology. Ukázal, že i v tradici jeho církevního společenství je potenciál pro ekumenický dialog, jakkoli se děje zatím spíše v náznacích. Úkolem ekumenické teologie je podle Höscheleho dialogické zkoumání křesťanské tradice a on sám se v tomto směru významně angažuje mimo jiné ve společnosti pro ekumenickou teologii Societas Oecumenica.