Jste zde

Ekumenické kalendárium – Září

(sestavil Jaroslav Vokoun, komentářMartin Vaňáč)

1. Jan Žižka dal v Libochovicích upálitněkolik kněží (1424). Město Táborse bez boje vzdalo vojsku Jiřího z Poděbrad a později jej uznalo zasprávce země (1452).

3. Oliver Cromwell(1599-1658), velitel jezdectva, v letech 1653-1658 vládl Anglii jako lordprotektor.

4. Albert Schweitzer(1875-1965), filozof, evangelický teolog, hudební vědec a lékař v tropech,nositel Nobelovy ceny míru (1952). Biskup Gorazd, občanským jménem Matěj Pavlík(1879-1942), biskup české pravoslavné církve, byl popraven nacisty za ukrýváníparašutistů. kteří provedli atentát na Heydricha.

5. Křišťan z Prachatic (kol. 1360-1439), českýteolog, lékař, botanik, matematik a astronom, byl administrátorem podobojí. Matka Tereza (1910-1997), misionářka,zasvětila život pomoci chudým a nemocným, nazývaná “Anděl z Kalkaty”,zakladatelka kongregace “Misionářek lásky” (1950), nositelka Nobelovy ceny míru(1979).

6. Joachim Jeremias (1900-1979), evangelický teolog a biblista, za války člen Vyznávající církve.

8. Korbinian (+kol. 725), poustevník, misionář a biskup diecéze Freising.

11. Johannes Brenz (1499-1570),luterský teolog, reformátor v Halle, autorluterského vyznání “Confessio Wirtenbergica”,které bylo předloženo Tridentskému koncilu (1551).

13. Jan Zlatoústý (354-407), mnich apoustevník, poté kazatel a konstantinopolský patriarcha, roku 1568 prohlášencírkevním učitelem, roku 1908 patronem kazatelů.

14. Svátek povýšení svatého kříže, císařovnaHelena údajně nalezla kříž Páně (320). Cyprián(kol. 200-258), severoafrický teolog, biskup v Kartágu a mučedník.

16. Ludmila (+ 921), česká patronka amučednice, manželka českého knížete Bořivoje a babička Václava. Kornelius (+253), římský biskup, zemřel ve vyhnanství.

17. Hildegarda z Bingen (+1179), abatyše a mystička, věnovala se lékařství, přírodním vědám apoezii, zasahovala do církevního a politického života. Dag Hammarskjöld(1905-1961), švédský diplomat a generální sekretář OSN. Heinrich Bullinger(1504-1575), švýcarský teolog a reformátor, nástupce Zwinglihov Curychu, autor Druhého helvetského vyznání.

19. Januarius (+305), biskup a mučedník v Neapoli.

20. Počátek velkého západního schizmatu,kardinálové nespokojení s papežem Urbanem VI. zvolili protipapežem RobertaŽenevského (Klement VII.), začalo dlouhé období dvoj- a později trojpapežství (1378-1417). Konec světské vlády papežovy, italskéoddíly obsadily Řím, který se stal hlavním městem sjednocené Itálie (1870).

21. Matouš, apoštol a evangelista. Luterův německý překlad Nového zákona, byl vydántiskařem Melchiorem Lotterem,pětitisícový náklad byl brzo rozebrán (1522).

22. Apologie Augsburského vyznání, obranupředložil Filip Melanchthon císaři (1530).

25. Sergej Radoněžský(1314-1392), reformátor severoruského klášterního života. Matěj Pavlík přijal v Bělehraděbiskupské svěcení a symbolicky historické jméno Gorazd(1921). Na říšském sněmu v Augsburgu byl vyhlášenAugsburský náboženský mír (1555).

26. Kosmas a Damián(+ kol. 305), legendární lékaři a mučedníci.

27. Vincenc z Pauly (1581-1660), francouzskýkněz, věnoval se péči o chudé a nemocné, zakladatel kongregací vincentek a lazaristů, kteří se věnují charitě. Róš ha-šaná,židovský Nový rok, začíná rok 5764.

28. Václav (+ 929 nebo 935), český knížea mučedník, patron Čech.

29. Archanděl Michael a všech andělů. Gustav Wasa(1496/97-1560), švédský král (od 1523), zakladatel moderního švédského státu,za jeho vlády proběhla ve Švédsku reformace.

30. Jeroným (kol. 347-419/420), církevníučitel, uspořádal latinský překlad bible zvaný Vulgáta.