Jste zde

Ekumenické kalendárium – Prosinec

(sestavil Jaroslav Vokoun, komentář Martin Vaňáč)

1. Charles de Foucauld(1858-1916), narozen ve Štrasburku, nejprve důstojník, poté člen trapistickéhořádu a kněz, žil v naprosté chudobě v alžírské Sahaře, kde konalmisii mezi tamějšími kmeny a kde byl také zastřelen. Sepsal řeholi prospolečenství, které však vzniklo až po jeho smrti.

2. Pavel Stránský (1583-1657), český spisovatel,právník a politik, po bitvě na Bílé Hoře odmítl přestoupit ke katolicismua úspěšně vedl veřejné diskuse s katolickými misionáři, musel odejítdo exilu, po roce 1635 se usadil v polské Toruni, kde působil jako profesor apak i jako správce gymnázia. V Holandsku vyšlo jeho latinsky psané dílo Ostátě českém (Respublica Bojema).

3. František Xaverský (1506-1552), vzdělanýčlen jezuitského řádu, je považován za průkopníka novodobé misie, bylmisionářem v Indii, Japonsku a Číně.

4. Adolf Kolping(1813-1865), obuvník, kněz, zakladatel Katolického spolku tovaryšů (1849) asociální reformátor. Barbora(+306), populární světice ve středověku, patronka horníků, o jejím životěinformují jen legendy.

6. Mikuláš z Myry(+kol. 350), biskup v Myře, přežilpronásledování křesťanů císařem Diokleciánem aúčastnil se Nicejského koncilu. K jeho životu sevztahuje řada legend. Na předvečer jeho svátku se váže řada lidovýchzvyků.

7. Ambrož (kol. 339-397), od 11. století se vevýroční den jeho biskupského svěcení slaví v západní církvi svátek tohotomilánského biskupa a církevního učitele; zemř. 4.dubna 397.

8. Konrád Waldhauser(asi 1320-1369), reformní kazatel, který působil v Čechách na pozváníKarla IV. Kázal proti zlořádům církve k velké nelibosti duchovních, jehopůsobením v podstatě začalo hnutí za reformu církve, které vyústilo až dohusitských válek.

9. Zikmund Lucemburský (1368-1437), český,uherský a německý král a římský císař, podařilo se mu na Kostnickém konciluodstranit trojpapežství, v českých zemíchbojoval s husity.

10. Karl Barth(1886-1968), významný švýcarský reformovaný teolog a farář, zástupce tzv.dialektické teologie nebo teologie Slova, v době nacismu vůdčí osobnosttzv. vyznávající církve, byl vypovězen z Německa, prof. na univerzitěv Basileji.

11. Lukáš Pražský (kol.1460-1528), český teologa biskup Jednoty bratrské, byl velmi plodným literárním autorem, napsal řadu spisů,dokonalých po literární i stylistické stránce, v nichž vytvářel soustavubratrské teologie a stanovil praktické návody a předpisy pro bohoslužbu.

13. Jana Františka de Chantal(1572-1641), matka 6 dětí, spolu se svým duchovním rádcem Františkem Saleským založila 1610 řád Navštívení P. Marie.S ohledem na svátek sv. Lucie byla její památka roku 1969 přeložena na 12.prosinec. Lucie (+asi 304),mučednice v Syrakusách, podle legend zemřela jako mladá dívka.

14. Jan od Kříže (1542-1591), španělský kněz amystik, člen a reformátor karmelitánského řádu (spolu s Terezií z Avily), r. 1926 jej papež Pius XI. jmenoval učitelemcírkve.

16. Johann Gottfried Herder (1744-1803), německý evangelický teolog,filozof, teoretik umění a literatury, básník. Wilhelm Stählin (1883-1975), prof.praktické teologie, biskup německé luterské církve, po II. sv. válce se podílelna založení ekumenické pracovní skupiny něm. katolických a luterských teologů.

18. Bernard Bolzano(1781-1848), český filozof, teolog, matematik a logik, v letech 1805-1819prof. náboženské vědy na pražské univerzitě; byl sesazen a byl proti němu vedencírkevní proces.

20. Katharina von Bora(1499-1552), v dětství jí zemřela matka, byla dána do klášteraa později složila sliby, r. 1523 klášter spolu s dalšími sestramiopustila a r. 1525 uzavřela sňatek s reformátorem Martinem Lutherem; po jeho smrti (1546) žila v bídě, porodilašest dětí. Jan z Příbramě(asi 1387-1448), český kněz, univerzitní mistr a teolog, byl administrátoremcírkve podobojí.

21. Tomáš, apoštol, podle legend působil jakomisionář v Indii, roku 1969 přeložila římskokatolická církev jeho svátek na3. červenec.

24. Mikuláš z Husi a Pístného (kol.1375-1420), český zeman, husitskýpolitik a vojevůdce, obrátil se spolu s Žižkou na pražskou univerzitu sdotazem, zda je přípustné „válčit pro svobodu slova Božího“, po schválení tezese aktivně účastnil bojů.

25. Svátek Kristova narození, původ svátku je nejasný,pravděpodobně ovlivněn pohanskými slavnostmi zimního slunovratu.

26. Štěpán (+kol. 40), je považován za prvníhomučedníka křesťanstva, proto „prvomučedník“, o jeho vystoupení a smrti vizSkutky apoštolské 6. a 7. kapitola. Josef Lukl Hromádka (1889-1969), český protestantskýfilozof a teolog, profesor a děkan evangelické teologické fakulty v Praze,průkopník ekumenického hnutí; jeho vstřícný postoj k poválečnému vývojiv Československu je dodnes předmětem diskusí.

27. Jan (+kol. 101), apoštol a evangelista,údajně jediný z apoštolů, který nezemřel mučednickou smrtí.

28. Den nevinných dětí nebo Svatých Mláďátek,připomínka dětí v Betlémě, které nechal povraždit král Herodes (Mt 2,16).

29. Tomáš Becket(1118-1170), lord kancléř a osobní poradce anglického krále Jindřicha II.,po jeho jmenování arcibiskupem v Canterburynastaly spory s králem, několik let strávil ve vyhnanství ve Francii, ponávratu byl během mše královými důvěrníky zavražděn.

30. Hans Christian Asmussen(1898-1968), německý teolog, odpůrce nacismu, po nástupu nacistů k mocibyl suspendován (1933) a penzionován (1934), byl také několikrát vězněn.

31. Silvestr (+335), římský biskupv letech 314-335, za svou popularitu děkuje Silvestr víc legendě nežhistorii a také tomu, že jeho památka se slaví poslední den občanského roku. John Wycliff(kol. 1330-1384), anglický kněz, teolog a profesor v Oxfordu, přeložiljako první Nový zákon do angličtiny, na základě bible kritizoval papežství acírkevní praxi, kvůli své kritice byl zbaven místa v Oxfordu, posmrtně bylna Kostnickém koncilu odsouzen jako kacíř (1415), jeho ostatky byly exhumoványa spáleny (1418).