Jste zde

K reformám v církvi je třeba odvahy

Víc odvahy k reformám a více prostoru pro mládežv církvi žádal vídeňský pomocný biskup Helmut Krätzl v interview pro jihotyrolský list Sonntagsblatt. V rozhovoru zazněly následující myšlenky:

Církev by měla usilovat oobsazení „nových míst“ a neměla by se pouze pokoušet se starat o své starépozice a uchovávat je. Krätzl řekl: „To také znamená,že musíme poskytnout širší prostor různým způsobům myšlení, různýmspiritualitám a také kritickým názorům, protože z každé kritiky se můžemeněčemu přiučit.“ Kritika je podle něho v církvi „vždy velmi potřebná“ apro obnovu církve nezbytná. „Měli bychom mít méně strachu z kritiky,“prohlásil Krätzl doslova. Ovšemže existují také„základní pravdy, o kterých se diskutovat nedá“.

Nové formy myšlení

Církev by měla nabízet víceprostoru také mládeži, která přináší nové formy myšlení a života, zdůraznilbiskup Krätzl. Církev se nemůže a nesmí stát„historickým přežitkem“, musí stále „zůstávat mladá, musí se také stálereformovat, musí být stále cestou do budoucnosti“. Na otázku po zakotveníkřesťanství v preambuli evropské ústavy prohlásil Krätzl,že by to bylo bezpochyby žádoucí. Ale podstatnou výzvou pro církev není jenom„prosazovat připomínání minulosti“, nýbrž vnášet do nové Evropy křesťanskéhodnoty a především prožívané křesťanství.

Církev není „výběhový model“

Vídeňský pomocný biskup odmítlmínění, podle kterého mládež nemá žádné hodnoty. Mladí lidé jenom mají jinýžebříček hodnot a církev by „po něm měla pátrat“. Církev nesmí poskytovatmladým lidem dojem „výběhového modelu“ ve výprodeji, nýbrž musí šířit vizebudoucnosti a „vměšovat“ se do důležitých problémů společnosti – „nemoralizováním, nýbrž dobrými příspěvky ze svého pokladu víry a ze zkušenostisvých dlouhých dějin“. Potom by se opět mohlo více mladých lidí rozhodnout prokněžství, zdůraznil vídeňský pomocný biskup. Zároveň poukázal na to, že by bylopotřeba uvážit, zda vzhledem k „novým okolnostem ve společnosti“ by bylo možno„rozšířit“ přístupové cesty ke kněžství .

Obnovená rodinná pastorace

Naléhavě se biskup Krätzl zasadil za obnovu rodinné pastorace: „Měli bychommladým manželům a rodinám poskytovat ještě více podpory v tom, jak se dá ovíře vůbec mluvit, že to je možné a že je to důležité.“ Stejně důležitá je prýpodpora při odpovědi na otázku, jak se dá mluvit o víře s dětmi.V této věci se dělo a děje v pastoraci ještě příliš málo, řeklpomocný biskup. V rámci kurzů přípravy na manželství je třeba seintenzivněji věnovat tématu „víra v manželství a v rodině“, ale taképozději bude třeba rodiče doprovázet – počínaje křestním rozhovorem ažk přípravě na biřmování – a zapojovat je do dění.

Zdroj

http://religion.orf.at/projekt02/news/0310/ne031029_kraetzl_fr.htm.

Z němčinypřeložil Jiří G. Kohl