Jste zde

Tradice českého katolicismu ve 20. století

autor: 

Knihu pod tímto názvem vydal Jiří Hanuš vnakladatelství CDK Brno. Spolu s knihou Malý slovník osobnostíčeského katolicismu 20. století s antologií textů, kterou jsmerecenzovali v minulém čísle Getseman, tak dostáváme do rukouzasvěcený a podrobný výklad mnoha peripetií dějin našehokatolicismu - katolicismu nejen úzce církevního, teologického,náboženského, ale i jeho dimenzí kulturních, politických asociálních. Velice sympatické je, že autor ve své dvojknizeumožňuje čtenáři pohled z různých úrovní, na různých úrovníchdetailu: Od širokého zakotvení v sociologii náboženství až po"drobnohledné" medailonky osobností významu spíše okrajového. To iono sem patří a Jiří Hanuš to dokáže podat se sobě vlastním půvabema historickou erudicí. Obě knihy by neměly chybět v knihovněvzdělaného českého křesťana nebo zájemce o křesťanství, který chcepochopit nedávnou historii a současný stav naší nejpočetnějšícírkve. JaS