Jste zde

Český ekumenický komentář

Na tiskové konferenci 12. května byl v sídle České biblické společnosti, Domu bible v Kobylisích, představen první svazek nové původní české komentářové řady k Novému zákonu, komentář prof. Petra Pokorného List Efezským. Projekt pražského Centra biblických studií navazuje na původní záměr ekumenické překladatelské skupiny, která spolu s novým překladem biblických textů plánovala vydávat i výklady. Nakonec vyšly s výkladem pouze starozákonní díly (15 svazků v letech 1968 - 1985, samostatně vyšly výklady v letech 1991 - 1998) , novozákonní jej neměly (vyšly ve 2 svazcích v letech 1973 - 1978). Tento nedostatek pouze částečně nahradilo jednosvazkové vydání Nového zákona s výkladovými poznámkami (v roce 1991). Samostatně byly publikovány pouze dva komentáře (Výklad evangelia podle Marka prof. Pokorného v roce1974, 2. vydání v roce 1981 a Evangelium podle Matouše, kapitoly 1- 9, Miloslava Hájka v roce 1995).

Nový projekt si klade za cíl předložit českým čtenářům ucelenou řadu biblických komentářů, které budou původním dílem domácích autorů. Charakter výkladů budou určovat tři hlediska. Výklady budou vycházet z kritické exegeze v rozhovoru se současnou biblistikou. Zároveň budou usilovat o obecnější srozumitelnost, tak aby byly pomůckou nejen pro odborníky, ale i pro zájemce o hlubší porozumění biblickému textu. Důležitým rysem bude rovněž ekumenická orientace komentářů, která se projeví nejen ve výběru autorů z různých křesťanských tradic, nýbrž i v konfesijní nepředpojatosti jednotlivých výkladů. Novozákonní komentáře bude vydávat Česká biblická společnost spolu s Centrem biblických studií po dobu 10 - 15 let. Ediční radu tvoří Jiří Mrázek, Jan Roskovec a Mireia Ryšková.

Považuji za symbolické, že autorem prvního vydaného svazku je prof. Petr Pokorný, který v podstatě ztělesňuje kontinuitu české biblické práce. Tento světově uznávaný biblista stál od roku 1977 v čele novozákonní překladatelské skupiny a v současnosti je ředitelem Centra biblických studií. V komentáři zúročil nejenom dlouholetou badatelskou činnost, ale i práci v souvislosti s přípravou rozsáhlejšího komentáře v němčině (vyšel vroce 1992). Výklad jednotlivých oddílů je vždy uveden českým ekumenickým překladem, v textu výkladu se nachází více než dvacet exkurzů k různým tématům. Výklad je rozsáhlejší ve srovnání s příslušným svazkem českého překladu Malého stuttgartského komentáře (List Efezanům vyšel v jednom svazku s listem Kolosanům v roce 2000). Zájemci mohou porovnat různý přístup k výkladu (např. exkurzy o církvi nebo o domácích řádech). Za zvlášť zajímavou považuji autorovu úvahu o problému pseudoepigrafie, kdy záměr autora získat si pro svůj výklad Pavlovu autoritu nese rysy vědomé fikce. Za jistou analogii považuje Pokorný Jákobovu lest při získání prvorozenství (Gn 27).

Přeji novému projektu, aby si získal čtenáře a aby se jej podařilo úspěšně dokončit. Kompletní původní česká komentářová řada by jistě byla dobrou vizitkou české biblistiky. Snad zájemce neodradí skutečnost, že za stostránkový text musí zaplatit téměř dvojnásobek korun.