Jste zde

Jiří G Kohl

Společnost a katolická církev

Podnět k této úvaze jsem dostal z výpovědi o negativním a nedůvěřivém vztahu společnosti v českých zemích vůči katolické církvi. Mnozí z nás se skutečně – až příliš často – setkávají s projevy nedůvěry, odmítání a odporu, jakmile padne zmínka o katolické církvi. To nás katolíky nenechává lhostejnými a klademe si otázku, jak si máme tento fenomén vysvětlit.

Společný vzájemný ekumenický závazek

Dvě farní obce v německém městě Bad Homburg se 6. června 2017 (svatodušní pondělí) slavnostně zavázaly, že budou usilovat o překonání některých konfesijních rozdílů. Tím chtějí posílit povědomí jednoty všech křesťanů. Předkládáme zde překlad společného prohlášení evangelické farní obce Erlöserkirche a katolické farnosti St. Marien Bad Homburg-Friedrichsdorf zveřejněného v srpnu 2017.

Martin Luther, Řím a reformace

Rok 2017 je poznamenán jedním velmi kulatým výročím. Před 500 lety, v roce 1517 totiž začalo to, co později obdrželo jméno „reformace“. V Německu jsou přípravy k připomínce tohoto výročí v plném proudu. Evangelická církev v Německu (EKD – Evangelische Kirche in Deutschland) cítí povinnost toto výročí nejen připomenout, ale také jeho význam znovu promýšlet1. I katolíci si mají co připomenout, proto se v rámci příprav také hlásí ke slovu.

Jen zbytečné skandály?

Katecheze kard. W. Kaspera a její kritika prof. N. Schollem na eucharistickém kongresu 2013 v Kolíně nad Rýnem

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jiří G Kohl