Jste zde

Jiří G Kohl

Čerstvý vítr pro českou teologii

Dva články v UNIVERSUM 2/2006 mě velmi zaujaly: „Aby byl Boží lid světlem národů“ od Františka Štěcha a „Církev a moc“ od Marka Pelecha. Oba autoři referují o podnětech dvou velice odlišných „amerických“ katolických teologů pro poměrně mladou teologickou disciplínu, totiž ekleziologii. Články jsou umístěny v čísle časopisu, které se věnuje pohledu na církev.

Zůstat v pohybu

 

Deset let hnutí My jsmec írkev – zůstat v pohybu, to bylo motto spolkového shromáždění hnutí církevního lidu My jsme církev, konaného od 28. do 30. října 2005 v Kolíně nad Rýnem, kde začala roku 1995 německá petice církevního lidu. Více než sto delegátů téměř ze všech německých diecézí jakož i hostů z Německa i ze zahraničí přišlo do katedrálního města ne aby se ohlíželi nazpět, nýbrž především aby zaměřili svůj pohled do budoucnosti.

Eucharistická pohostinnost

V Getsemanech 1/2005 byla zveřejněna zpráva Protest G. Hasenhüttla proti odvolání z úřadu zamítnut, převzatá od katolické tiskové agentury KAP. Referujese tam o případu katolického teologa a kněze Gottholda Hasenhüttla, původem Rakušana, emeritovaného profesora teologie na universitě v německém Saarbrückenu.

Náboženství posiluje děti při konfliktech

Ranánáboženská výchova může být podle mínění vědeckých odborníků pro děti posilouv jejich pozdějším životě. Vyučování náboženství je prý stejně důležitéjako raná hudební výchova nebo raná sportovní činnost. K tomuto závěrudospěli pedagogové, lékaři a teologové v rámci vědeckého symposia veFrankfurtu nad Mohanem.

Náboženskyvychovávané děti vykazují i později jako dospívající a dospělí dobrou ochranupřed ztrátou orientace a vyrovnávají se lépe s krizovými situacemi,zjistili schodně vědečtí odborníci během dvoudenníhosymposia s názvem Potřebují děti náboženství? (BrauchenKinder Religion?).

K reformám v církvi je třeba odvahy

Víc odvahy k reformám a více prostoru pro mládežv církvi žádal vídeňský pomocný biskup Helmut Krätzl v interview pro jihotyrolský list Sonntagsblatt. V rozhovoru zazněly následující myšlenky:

Církev by měla usilovat oobsazení „nových míst“ a neměla by se pouze pokoušet se starat o své starépozice a uchovávat je. Krätzl řekl: „To také znamená,že musíme poskytnout širší prostor různým způsobům myšlení, různýmspiritualitám a také kritickým názorům, protože z každé kritiky se můžemeněčemu přiučit.“ Kritika je podle něho v církvi „vždy velmi potřebná“ apro obnovu církve nezbytná. „Měli bychom mít méně strachu z kritiky,“prohlásil Krätzl doslova. Ovšemže existují také„základní pravdy, o kterých se diskutovat nedá“.

„Podzemní církev“: skutečně vyřešeno?

Německá tisková agentura Kathpress přinesla 6. ledna následující zprávu:

Soudobá teologie podle Hanse Künga

Do diskuse o budoucí orientaci Katolické teologické fakulty UK předkládám příspěvek, který jsem našel v jedné z knih Hanse Künga. Jeho výchozí dvojitá otázkazní: Jakou teologii bychom si měli v dnešní době v našem okolí přát a jakou bychom měli my sami provozovat?

Odpověď na tuto dvojitou otázku nedává Hans Küng v celé možné šíři, ale omezuje se na tři zorná pole: mravní charakter (ethos), styl a programatiku (zaměření) soudobé teologie, jak se to pro něho samotného stalo důležitým.

110 - říjen 2000

Jan XXIII

Liturgia – martyria – diakonia

Chtěl bych se vrátit k dopisu čtenáře Bohuslava Šolce v rubrice „Liturgické otazníky“ (Getsemany 7-8/2000, strana 215-216). V úvodu svého příspěvku sice zdůrazňuje, že je laik, „řadový katolík“ a „člověk upadající do hříchu“. Domnívám se však, že to není ani kvalifikace pro uvedené připomínky, ale ani důvod k tématu liturgie mlčet. Zdá se mi, že bratr Bohuslav Šolc zapomíná, že my všichni jsme církev, a co se jejích záležitostí týká, týká se vlastně nás všech. Církev nejsou ani jenom klerici, ani jenom učení teologové. Církev jsme my, pokřtěný lid boží. Klerici i teologové jsou ti, kteří byli z tohoto božího lidu vybráni, aby mu zvláštním způsobem sloužili. Nic víc a nic méně.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jiří G Kohl