Jste zde

Prázdninové glosy

Případ pedofilního kněze v olomoucké arcidiecézi zřejmě nepůjde "ututlat" jako v obdobném případu v diecézi královéhradecké před několika lety. Potěšitelné je, že ČBK se k případu postavila čelem, že hodlá zprostředkovat odbornou pomoc postiženým a že olomoucký arcibiskup nabídl rezignaci, pokud se prokáže jeho pochybení.

Smutné je, že řešení se začíná hledat až po podání trestního oznámení. Věřím, že případy pedofilie mezi kněžími jsou vzácné. O to je však pravděpodobnější, že se o takovém případu všichni odpovědní nadřízení (děkan, generální vikář, biskup) dozvědí. Pokud je opatřením k nápravě pouhé přeložení takto nemocného kněze, které se používá při řešení sexuálních deliktů (nedodržování celibátu, veřejně pohoršující homosexuální chování), pak to může znamenat dvojí. Buď hrubou nezodpovědnost, nebo neschopnost odlišit závažnost pedofilie od jiných v církevním prostředí netolerovaných forem sexuálního jednání. Zdá se, že to není první případ, kdy arcibiskup kryl velmi problematické praktiky některého kněze. Máme informace, že se v pražské arcidiecézi neúměrně protáhl zákrok proti sektářským prvkům v působení kněze Vladimíra Mikulici mimo jiné proto, že za ním stál olomoucký arcibiskup. Přesto si nemyslím, že samotné - nevíc velmi nepravděpodobné - odstoupení arcibiskupa by celý problém vyřešilo.

Opatření, která by škodlivé působení pedofilů v kněžské roli minimalizovala, by musela začít při výběru seminaristů. Vzhledem k malému množství zájemců o kněžskou službu v současném církevním uspořádání je však přijat téměř každý, kdo je ochoten se zavázat k celibátu. Musela by být výrazně proměněna feudální struktura církve, kde často kněz sám sebe chápe (a mnozí věřící jej také tak chápou) jako neomezeného pána nad svými "ovečkami". V důsledku celibátu chybí kontrola vlastní manželkou, často chybí jakákoli týmová práce s druhými, a tím i kontrola tímto týmem. Křesťanská obec by si také měla sama vybírat, kdo jí bude sloužit.

Věřme, že v současné kauze budou vyšetřovaní vypovídat pravdu, byť jakkoli hořkou. Věřme, že nebudeme svědky církevní obdoby vyšetřování daňových úniků ODS, kde z odpovědných činitelů náhle "nikdo nic nevěděl". Věřme, že skutečně bude nabídnuta odborná psychologická pomoc postiženým chlapcům, kterým hrozí vážné problémy při navazování partnerských vztahů. Pak může církev z tohoto prekérního případu vyjít coby důvěryhodná instituce.

Situace na pražské Katolické teologické fakultě UK zůstává zřejmě na mrtvém bodě. Dílčím úspěchem Velkého kancléře fakulty je suspendování prof. Wolfa. V této věci se podařilo sjednotit biskupskou konferenci, jejíž příslušníci jako jeden muž sdělili prof. Wolfovi, že jeho další setrvání na fakultě je neúnosné. Děkanem na další období byl zvolen prof. Polc. Tuto volbu již Velký kancléř, zřejmě pro nedostatek sil či podpory, nevetoval. Velký kancléř musí čelit velmi silné opozici, ve které nechybí apoštolský nuncius, představitelé některých řádů a další vlivné osoby.

Vyřešení situace pražské teologické fakulty se zřejmě stane životním úkolem kardinála Vlka.

Pavel Hradilek