Jste zde

Zprávy

Zpráva o pedofilních skandálechirské církve

Dublin (vlastní zpráva) Irská vláda vydala zprávu komise vedené soudkyní Yvonne Murphy­ovou o sexuálním zneužívání dětí duchovními dublinské římskokatolické arcidiecéze. Zpráva navazuje na podobné vyšetřo­vání irských řeholních škol, jehož výsledek, takzvaná Ryanova zpráva, byl uveřejněn před několika měsíci.

Zpráva soudkyně Murphyové uvádí případy 320 lidí zneužívaných irskými kněžími mezi roky 1975 a 2004 a dalších 120 osob zneužívaných od května 2004. Navíc poukazuje na to, že církevní i veřejné orgány se v minulosti snažily tutlat podezření ze zneužívání dětí kněžími, což je podobný závěr jako v Ryanově zprávě o řeholnících.

Kardinál Glemp předává úřad polského primase

Varšava (KAP) Po 28 letech ve funkci kardinál Józef Glemp odstoupí v den svých 80. narozenin 18. prosince z úřadu římskokatolického primase Polska. Tradiční čestný úřad „Primas Poloniae" pak převezme hnězdenský arcibiskup Henryk Muszyński.

Útisk věřících je dnes hlavně útiskem křesťanů

Vídeň (KAP) 80 % lidí, kteří dnes jsou pronásledováni pro svou víru, jsou křesťané, řekl Werner Frühwirth, generální sekretář organizace Christian Solidarity International v Rakousku, na diskusním fóru politické akademie Rakouské lidové strany ve Vídni. Útisku je vystaveno mezi 200 a 250 miliony křesťanů v asi 50 zemích světa. Čísla dokazují, že „pronásledování pro víru je především pronásledování křesťanů".

Diskuse na fóru se soustředila na situaci křesťanů na Blízkém východě. Herbert Rech­berger z charitativní organizace Kirche in Not například poukázal na dramatickou situaci křesťanské menšiny v Iráku, Íránu a Saúdské Arábii. V Iránu se křesťané stávají oběťmi konfliktu mezi oběma znepřátelenými muslimskými stranami, sunnity a šíity, ale i v Íránu dochází k jejich ghetoisaci a přes možnost konat bohoslužby je přísně zakázána jakákoli misijní aktivita. Ještě horší je situace v Saúdské Arábii, kde žije asi 800 tisíc křesťanů, především gastarbeiterů z Filipín, Indie a Libanonu. Saúdský král sice již povolil soukromé konání bohoslužeb, ale jakékoli veřejné projevy nemuslimského náboženství jsou přísně zakázány a náboženská policie je brutálně pronásleduje.

Na konferenci se dále hovořilo o útlaku křesťanů v jihovýchodním Turecku, Egyptě a v jiných muslimských zemích.

Legie Kristova se omlouvá za svého zakladatele

Řím (KAP) Generální představený Legie Kristovy, P. Alvaro Corcuera Martinez del Rio, se omluvil obětem přečinů zakladatele svého řádu Marciala Maciela Degollada (1920-2008). Kongregace bere prohřešky svého zakladatele „s velkou bolestí" na vědomí a prosí o odpuštění všechny, jimž byla způsobena bolest, řekl generální představený novinářům v Římě.

Nyní probíhá apoštolská vizitace Legie, inspekcí je pověřeno pět biskupů. V pozadí jsou sexuální přečiny zakladatele. Měl prý homosexuální vztahy k mladým seminaristům, ale také zplodil několik dětí. Svým partnerům prý kromě toho také udílel rozhřešení za společné sexuální hříchy, což je samo o sobě v církvi trestný čin spojený s automatickou exkomunikací, již může prominout pouze sám papež. Sám Maciel Degollada však obvinění odmítal.

K budoucnosti kongregace se představený vyjádřil přesto s důvěrou. „Zůstáváme zcela v pokoji, protože jsme přesvědčeni, že nás provází boží milost," řekl. Na konci vyšetřování, který by mohl přijít ještě letos, bude podle Alvara Corcuery Martineze del Rio „pokornější kongregace," která bude moci „sloužit s větší čistotou úmyslů, větší dobrotou a milosrdenstvím".

Církevní jubilea v Asii

Hanoj, Tchaj-pej (KAP) Vietnam si letos připomíná 50 let od zřízení řádné katolické církevní hierarchie a 350 let od založení prvního apoštolského vikariátu. Zdejší církev proto vyhlásila jubilejní rok, který byl zahájen dvoudenní slavností za účasti vysokých církevních a státních představitelů.

Přes jisté tání jsou vztahy mezi vietnamskou církví a komunistickou vládou stále zatíženy zejména sporem o navrácení znárodněného majetku. V současnosti se však jedná o navázání diplomatických vztahů s Vatikánem a papež u příležitosti jubilejního roku plánuje napřesrok návštěvu země.

Katolictví má v dějinách Vietnamu důležitou roli, například jezuita Alexandre de Rhodes (1591-1660) je autorem dnes používaného způsobu zápisu vietnamštiny pomocí latinky.

Další výročí se slaví na Tchaj-wanu, kde si připomínají 150 let od evangelizace ostrova.

Zemřela teoložka Fairy von Lilienfeld

Berlín (KAP) Evangelická teoložka Fairy von Lilienfeld zemřela ve věku 92 let. Roku 1966 se stala první profesorkou teologie v tehdejším západním Německu, když na univerzitě v Erlangenu získala katedru dějin a teologie křesťanského Východu, kterou vedla až do odchodu na odpočinek roku 1984. Roku 1969 se stala také první děkankou teologické fakulty ve své zemi. Patřila k průkopníkům evangelicko-pravoslavného ekumenického dialogu.

40 let od zavedení katolické liturgické reformy

Trevír (KAP) 30. listopadu uplynulo 40 let od zavedení nového pokoncilního mešního ritu v římskokatolické církvi roku 1969. Nový misál mimo jiné odstranil středověký zvyk slavení liturgie zády k lidu a umožnil široké používání národních jazyků při bohoslužbách. Kladl si za cíl umožnit aktivní účast věřících na mešním dění a liturgii učinit středem a vrcholem všech aktivit církve. Nedávno povolené slavení mše podle latinského předkoncilního ritu z roku 1962 se podle odhadu německého liturgika Eberharda Amona příliš nerozšířilo. „Počet mší podle takzvaného mimořádného ritu nijak dramaticky nestoupl," řekl Amon, a uvedl, že nová pokoncilní forma se osvědčila. K výtkám konzervativců, že pokoncilní liturgie zapříčinila úbytek návštěvníků bohoslužeb, teolog řekl, že bez reforem by návštěvníků bylo ještě méně.

Církve USA za tradiční morální hodnoty

New York (KAP) Vysocí představitelé protestantství, katolicismu i pravoslaví v USA vydali společné prohlášení nazvané Manhattan­ská deklarace: Výzva křesťanského svědomí. Společně kritizují postoje současné vlády prezidenta Obamy k interrupcím i k dalším sporným otázkám jako jsou výzkum kmenových buněk získávaných z lidských zárodků anebo manželství lidí stejného pohlaví.

Bible v novém překladu je v Česku bestsellerem

Praha (KAP) Nový překlad bible do češtiny - Překlad 21. století - který byl uveřejněn letos o Velikonocích, má šanci stát se českým bestsellerem roku. Zatím se ho prodalo 70 tisíc výtisků, přičemž první padesátitisícové vydání se vyprodalo během jednoho měsíce. Vzhledem k poměrům na českém knižním trhu je to mimořádná prodejnost. Podle výzkumu agentury Sanep si však 79 % Čechů dosud nikdy Písmo svaté nepřečetlo, třebaže 70 % respondentů tvrdí, že bibli zná.

Evropský soud pro lidská práva proti křížům ve škole

Štrasburk (vlastní zpráva) Evropský soud pro lidská práva rozhodl na základě žaloby italské matky Soile Lautsiové, že vyvěšování křížů v italských školách je v rozporu se svobodou náboženského vyznání a výchovy. Kříže v italských školách mají dlouhou tradicí a dokonce byly uzákoněny v dobách fašistického italského státu. Rozsudek, který svými důsledky může zbavit náboženských symbolů všechny školy v Evropské unii, se v Itálii setkal s odporem z mnoha stran a protestuje proti němu katolická církev.