Jste zde

Knihovnička Getseman

Kniha britské socioložky Grace Davieové Výjimečný případ Evropa - podoby víry v dnešním světě (CDK Brno, 2009) je zajímavá i pro nesociology. Ukazuje totiž na řadě příkladů z celého světa, jaká různá je dnes situace víry a křesťanských církví v různých regionech a jak je naše známá evropská situace postupné sekularizace vlastně výjimečná. Rozmach letničního hnutí v Latinské Americe a Jižní Koreji, pulzující „náboženský trh" Spojených států nebo komplikovaná náboženská situace Afriky a Afričanů, včetně těch, kteří již žijí mimo kontinent svých předků - to je část obsahu knihy a ukazuje to, jak pestré je vlastně světové náboženství a jak mylné jsou předpoklady lidí, kteří se domnívají, že zbytek světa dříve či později musí jít evropskou cestou také v duchovních otázkách jen proto, že nastoupil evropskou cestu technologickou. A hlavně kniha může znamenat inspiraci pro nás evropské křesťany, ukázat, co může být jiné a co by šlo snad dělat jinak.

Sborník Antické křesťanství: Liturgie, rétorika, antropologie (CDK Brno, 2009) shrnuje tucet příspěvků z loňské listopadové patristické konference, která se konala v Olomouci. Jde většinou o práce, které jsou určeny spíše odborné veřejnosti historiků, filozofů a teologů, ale najdou se i texty a postřehy zajímavé pro běžného návštěvníka kostela. Víte například, že staří křesťané pořádali večerní průvody se světly, takzvaná lucernaria? Pokud ne a připadá vám, že by bylo zajímavé zkusit tradici obnovit, přečtěte si článek liturgika Františka Kunetky, který o těchto průvodech píše.

Další sborník ze stejného nakladatelství se jmenuje Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914 (CDK Brno, 2009, edice Quaestiones quodlibetales sv. 3). Opět je to produkt setkání vědců, tentokrát ovšem na téma nám časově, místem i přímým dopadem na naše životy mnohem bližší - jak to vlastně přijde, že zrovna české země patří k nejsekularizovanějším regionům Evropy? „Křížení nacionálních, politických a církevních otázek" (J. Malíř) v tehdejší monarchii skutečně vytvořilo výbušnou směs, která při svém explozi rozbila nejen jednotu habsburského státu, ale zničila i stabilitu českého náboženství.