Jste zde

Knihovnička Getseman

autor: 

Richard Dawkins, známý britský evoluční biolog a popularizátor vědy, se k stáru vrhl na oblast náboženské filozofie a stal se agilním propagátorem ateismu. Vědeckého ateismu, řekli bychom, protože svou tezi o mizivé pravděpodobnosti boží existence odvozuje především z přírody a jejích evolučních procesů. Zdá se, že se mu tím opravdu daří uspokojivě prokázat neexistenci takového Boha, jakého si představuje šestileté dítě z rodiny kalvínských fundamentalistů - jsou však jeho argumenty stejně platné i proti představě vyšší bytosti u dospělého a vyspělého věřícího? Tím se zabývá svazeček esejů Dawkins pod mikroskopem, sestavená editory Jiřím Hanušem a Janem Vybíralem a vydaná v nakladatelství CDK. Příspěvky českých vědců a myslitelů na škále od biologů po teology se Dawkinse a jím nadhozených otázek kriticky zabývají, a přitom se snaží najít i místa, kde britský autor trefuje hřebík na hlavičku nebo kde jeho postřehy jsou přinejmenším dobrou pobídkou k přemýšlení.

Snad můžeme říci již klasický knižní rozhovor Jana Jandourka s Tomášem Halíkem Ptal jsem se cest vyšel již ve třetím vydání. Nakladatelství Portál tentokrát předkládá knihu kvalitně svázanou a doplněnou cédéčkem s autorským čtením. Ano, jsou tam pasáže zajímavé spíš pro přátele a fanoušky Tomáše Halíka nebo pro zájemce o moderní dějiny české katolické církve (ani jedno ovšem není míněno pejorativně), ale jsou tam i věty moudré, nadčasové. Tomáš Halík ukazuje, že ani církev tradičnějšího střihu, v barokních kulisách a s doprovodem varhan, nemusí trpět zkostnatěním ducha a může být schopna plnohodnotného dialogu se žhavou současností. Právě pro to ostatně byl svou vlastní církví také „odstrčen" na dráhu místní pastorace, ačkoli tušíme, že je vzdělanější a schopnější než většina současných biskupů. On sám ovšem v knize kariérní stop a odsun z teologické fakulty vnímá pozitivně. A právem: Tušíme, že Halík ve špičaté biskupské čepici a s mořem úředních povinností by už zdaleka neměl tolik času na kumštýře a vysokoškoláky, a to by byla nesmírná škoda.