Jste zde

Církevní dějiny v nadkonfesní perspektivě

autor: 

Brněnské občanské sdružení Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), které již 18 let publikuje knihy z oblasti teologie, historie a společenských věd, začalo v roce 2008 vydávat odborně-popularizační časopis Církevní dějiny. Vychází dvakrát ročně v rozsahu kolem 150 stran formátu B5. Jde o první český časopis, který se systematicky věnuje domácím i světovým dějinám křesťanství v nadkonfesní perspektivě současných historických metod. Přestože Církevní dějiny usilují o odbornou kvalitu, zájmem vydavatelů je oslovovat širší čtenářskou obec - proto se zde vedle studií objevují i kratší články, eseje, paměti, recenze, rozhovory apod. Časopis je nezávislý a nadkofesní, dává prostor českým i zahraničním historikům, kteří pocházejí z různých církevních společenství, anebo se ani k žádnému výslovně nehlásí. Šéfredaktorem je prof. Jiří Hanuš z Historického ústavu FF MU v Brně. Na jaře 2010 vyšlo zatím 5. číslo, které mj. přináší obsálý esej renomovaného amerického historika M. Martyho o dějinách křesťanství v Severní Americe, rozhovor s profesorem Pavlem Filipim o vnímání druhého vatikánského koncilu v českém evangelickém prostředí nebo článek prof. Jiřího Munzara o náboženském hledání spisovatele a dramatika Franze Werfela. Bližší informace o časopise naleznete na webové adrese http://www.cdk.cz/cd. Ukázkové číslo zdarma si můžete objednat na adrese redakce: CDK, Venhudova 17, 614 00 Brno, tel. 545 213 862, e-mail objednavky@cdk.cz