Jste zde

352 - říjen 2022

Papež o dodávkách zbraní na Ukrajinu

„Dodávat zbraně zemi, která se brání je podle papeže Františka správné. Sebeobrana je projev lásky k vlasti,“ informovala média v souvislosti s vyjádřením papeže Františka během tradiční tiskové konference na palubě letadla cestou z Kazachstánu dne 15. září 2022. Řada lidí tuto zprávy sdílela s určitou úlevou poté, co mnozí z nich dříve vyjadřovali kritiku papežových slov ohledně války na Ukrajině, např. jeho slova o štěkání NATO u prahu Ruska nebo když dceru ruského nacionalistického ideologa Darju Duginovou papež označil za „nevinnou oběť války“.

Jednalo se o odpověď na přimou otázku německého novináře, zda by Ukrajina v této době měla dostávat zbraně. Novinář mimo jiné zmínil spoluzodpovědnost „za miliony mrtvých před osmdesáti lety“ a skutečnost, že se ve školách v Německu proto učí, že člověk by nikdy neměl používat zbraně: „Nikdy násilí: jedinou výjimkou je sebeobrana.“ Papež reagoval, že jde o politické rozhodnutí, které může být morálně přijatelné, ale může být i nemorální, např. pokud se to děje s úmyslem vyvolat další válku nebo prodat zbraně či se zbavit těch zbraní, které už někdo jiný nepotřebuje.

Papežova dřívější slova byla často vysvětlována jeho latinskoamerickým původem a negativní zkušeností, kterou tato část kontinentu má se Spojenými státy. Myslím si, že ještě důležitější je jeho negativní postoj k válce jako takové a jeho ostrá kritika zbrojení. K obojímu se papež František vyjadřuje dlouhodobě konzistentně. Také během tiskové konference na palubě letadla připomněl řadu dalších konfliktů ve světě (např. v Sýrii nebo v tzv. Africkém rohu) a řekl, že výroba zbraní je „skvělý obchod“. Dodal: „Někdo, kdo rozumí statistice, mi řekl, že kdybyste na rok přestali vyrábět zbraně, vyřešili byste veškerý hlad na světě... Nevím, jestli je to pravda, nebo ne. Ale hlad, vzdělání... nic, to nejde, protože musíte vyrábět zbraně.“ O válce se vyjádřil stručně: „Válka sama o sobě je chyba, je to chyba!“Odpověď uzavřel slovy, že si je vědom svého poněkud chaotického vyjádření ohledně tzv. spravedlivé války a zopakoval, že uznává právo na obranu, pokud je použito pouze v nutném případě.

Papež František v podstatě neřekl nic nového a v podstatě jen zopakoval to, co o válce a zbrojení uvedl ve své encyklice o bratrství a sociálním přátelství Fratelli tutti v roce 2020 (čl. 256-262). Mám pocit, že k uznání „práva na obranu“ prostřednictvím dodávek zbraní byl téměř dotlačen. Místo snahy o to, aby se papež vyjadřoval tak, jak chceme my, se zkusme se smířit s tím, že papežův pohled bude vždy odlišný od pohledu politiků, vojenských poradců nebo dalších komentátorů. Jeho snaha o odzbrojení, o odstranění nespravedlností a nerovností, které jsou hlavními důvody válek, ale i odmítnutí „válečné psychózy“, přílišné polarizace a přehnaných debat v médiích, míří mnohem hlouběji než jen k řešení aktuálního konfliktu.