Jste zde

Zprávy

Papež František v rozhovoru s jezuity o válce na Ukrajině

(MV, La Civiltà Cattolica) V aktuálním vydání jezuitského časopisu La Civiltà Cattolica byl zveřejněn záznam rozhovoru papeže Františka, který vedl s 19 členy jezuitského řádu tzv. ruské oblasti (jezuité této oblasti pracují ve třech zemích: v Rusku, Bělorusku a Kyrgyzstánu) během své návštěvy Kazachstánu při setkání dne 15. září 2022. Papež František se pravidelně na svých zahraničních cestách setkává se členy jezuitského řádu. Největší část rozhovoru se týkala války na Ukrajině. Papež mimo jiné řekl:

Probíhá válka a myslím, že je chybou myslet si, že jde o kovbojku, kde jsou hodní a zlí. A je také chybou myslet si, že jde o válku mezi Ruskem a Ukrajinou a tím to končí. Ne: jedná se o světovou válku.

Zde je obětí tohoto konfliktu Ukrajina. Mám v úmyslu zdůvodnit, proč se této válce nepodařilo vyhnout. A válka je svým způsobem jako manželství. Pro pochopení je třeba prozkoumat dynamiku, která konflikt vyvolala. K vyprovokování války přispěly mezinárodní faktory. Už jsem se zmínil, že mi v prosinci loňského roku přišla jedna hlava státu říct, že má velké obavy, protože NATO se vydalo štěkat na ruský práh, aniž by pochopilo, že Rusové jsou imperiální a obávají se nejistoty na hranicích. Vyjádřil obavy, že to vyvolá válku, která vypukla o dva měsíce později. Nelze tedy zjednodušovat úvahy o příčinách konfliktu. Vidím konflikt imperialismů. A když se imperialismus cítí ohrožen a v úpadku, reaguje tak, že si myslí, že řešením je rozpoutat válku, aby si to vynahradil, a také prodávat a testovat zbraně. Někteří například tvrdí, že španělská občanská válka byla vyvolána jako příprava na druhou světovou válku. Nevím, jestli je to skutečně tak, ale mohlo by to tak být. Nepochybuji však o tom, že již zažíváme třetí světovou válku. Během jednoho století jsme zažili tři: první v letech 1914-1918, druhou v letech 1939-1945 a nyní prožíváme třetí.

Od února se snažíme zbavit srdce nenávisti. Pro nás je to prioritní pastorační závazek. Říkáme lidem, že nenávidět kohokoli není křesťanské. Rozdělení je však břemeno, které neseme. Každý den se modlíme růženec za mír.

To je to, co musíme udělat: osvobodit srdce od nenávisti. Od prvního dne války až do včerejška jsem o tomto konfliktu neustále mluvil a zmiňoval utrpení Ukrajiny. V den nezávislosti země byla na Svatopetrském náměstí vlajka a já jsem o ní samozřejmě mluvil. Poté, co jsem hovořil o Ukrajině, jsem si řekl, že se vyjádřím k utrpení obou národů, ukrajinského a ruského. Protože ve válkách trpí lidé. Jako vždy na to doplácejí chudí lidé. A to vyvolává nenávist. Ti, kdo vedou válku, zapomínají na lidskost a nehledí na konkrétní životy lidí, ale upřednostňují stranické a mocenské zájmy. Skutečnými oběťmi jsou v každém konfliktu obyčejní lidé, kteří za válečné šílenství platí vlastní kůži. Pak jsem se také zmínil o dívce, která byla vyhozena do vzduchu. V tu chvíli lidé zapomněli na všechno, co jsem do té doby řekl, a věnovali pozornost pouze této zmínce. Ale chápu reakce lidí, protože hodně trpí.

Chci se také zmínit o tom, že den po začátku války jsem šel na ruské velvyslanectví. Bylo to neobvyklé gesto: papež na velvyslanectví nikdy nechodí. Osobně přijímá velvyslance pouze při předávání pověřovacích listin a na konci jejich mise při návštěvě na rozloučenou. Řekl jsem velvyslanci, že bych rád mluvil s prezidentem Putinem, pokud mi ponechá malý prostor pro dialog.

Přijal jsem také ukrajinského velvyslance a dvakrát jsem telefonicky hovořil s prezidentem Zelenským. Na Ukrajinu jsem vyslal kardinály Czerného a Krajewského, kteří přivezli papežovo vyjádření solidarity. Sekretář pro vztahy se státy, Msgr. Gallagher, Ukrajinu také navštívil. Přítomnost Svatého stolce na Ukrajině má hodnotu pomoci a podpory. Je to způsob vyjádření přítomnosti. I já jsem se tam chystal. Zdá se mi, že Boží vůle není jít právě v tomto okamžiku; uvidíme však později.

Přišlo za mnou několik ukrajinských vyslanců. Mezi nimi byl i prorektor Katolické univerzity na Ukrajině, kterého doprovázel prezidentův poradce pro náboženské záležitosti, evangelík. Mluvili jsme, diskutovali. Přišel také vojenský velitel, který má na starosti výměnu vězňů, a opět s ním náboženský poradce prezidenta Zelenského. Tentokrát mi přinesli seznam více než 300 vězňů. Požádali mě, abych udělal něco pro jejich výměnu. Okamžitě jsem zavolal ruskému velvyslanci, jestli by se s tím nedalo něco udělat, jestli by se nedala urychlit výměna vězňů.

Když mě navštívil ukrajinský katolický biskup, předal jsem mu balíček se svými prohlášeními na toto téma. Invazi na Ukrajinu jsem označil za nepřijatelnou, odpornou, nesmyslnou, barbarskou a svatokrádežnou agresi... Přečtěte si všechna prohlášení! Tiskové středisko je shromáždilo. Chtěl bych vám však říci, že mi nejde o to, abyste papeže hájili, ale aby se lidé cítili pohlazeni vámi, kteří jste papežovými spolubratry. Papež se nerozčiluje, když je špatně pochopen, protože dobře vím, jaké utrpení se za tím skrývá.

Pro mě je důležité ukázat blízkost. To je klíčové slovo: být nablízku, pomáhat lidem, kteří trpí. Lidé musí cítit, že jejich biskup, jejich farář, církev je jim blízká. To je Boží styl. Čteme to v Deuteronomiu: "Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin, náš Bůh, kdykoliv k němu voláme?“ /Dt 4,7/ Boží styl je blízkost.

Sjezd mladých evangelíků a setkání mladých CČSH

(MV) Ve dnech 23. - 25. září 2022 se v Ostravě konal Sjezd (nejen) evangelické mládeže, tentokrát s podtitulem „Ve víru víry“. Zéma bylo vysvětleno slovy: „Během sjezdu bychom chtěli účastníkům zprostředkovat téma prožívání křesťanské víry. Programy se v různých formách budou věnovat křesťanské spiritualitě, meditacím, chválám nebo třeba charismatickým svědectvím. Myslíme si, že je pro mladé lidi důležité mluvit o víře a s spolu s dalšími sdílet různosti v jejím prožívání.“ Akci pořádalo Oddělení mládeže Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické společně s dobrovolníky ze Sjezdové skupinky. Sjezd je každoroční akce plná přednášek, workshopů, duchovních programů, koncertů, sportů, ale taky prostorem k setkání.

Ve stejnou dobu, tj. 23. - 25. září 2022, se v Brně konalo setkání mladých Církve československé husitské a jejich přátel. Mottem setkání byl biblický verš: „Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš.“ (Ž 67,7). Pozvánka motto rozvedla slovy: „Přátelé, není na čase si připomenout jaké plody nám Bůh dává? Možná není od věci, si opět uvědomit, že plody, které nám dává Hospodin, nejsou samozřejmostí. Určitě stojí za to se zamyslet nad otázkou, zda svým chováním tu krásnou krajinu neničím už příliš moc...“ Součástí programu byl např. koncert slovenské skupiny Tow Meot, biblický workshop s Jiřím Benešem a Petrem Šanderou s názvem "Kdy se jídá jablko s medem?" a řada dalších akcí.

Farářka CČSH Martina Viktorie Kopecká byla znovu zvolena do ústředního výboru SRC

(MV) Ve dnech 31. srpna – 8. září 2022 se v německém Karlsruhe konalo 11. valné shromáždění Světové rady církví (SRC). Na programu byla jednání o aktuálních otázkách, např. o problému změny klimatu, o situaci na Blízkém východě nebo o válce na Ukrajině. Valné shromáždění také volí členy ústředního výboru. Jednou z členek tohoto výboru byla opětovně zvolena farářka náboženské obce Církve československé husitské v Praze Strašnicích Martina Viktorie Kopecká.