Jste zde

René Milfait a Dětský domov v Tachově

Jiří Šváb

Jiří Šváb byl v letech 1996-99 ředitelem DD Tachov,nyní působí v Praze jako pedagog zabývající se syndromem ADHD u dětí adospívajících. Nebyl a není členem žádné církve. Reaguje na tvrzení E. Kapalínové (viz předchozí článek) o údajné nepatrnosti aneúčinnosti spolupráce bývalého tachovského římskokatolického duchovního René Milfaita s DD v Tachově.

Pan René Milfaitse spolupodílel na organizaci mnoha akcí pro dětské domovy, a to nejenv Tachově – např. připravoval a uváděl soutěž mezi všemi dětskými domovyZápadních Čech roku 1998. Spolupořádal turistické pochody, pomáhal zajišťovatvzdělávací akce (např. beseda s MUDr. P. Pöthemo zneužívaných dětech), aktivně se podílel i na sportovních utkáníchv kopané apod. Během mého působení pomáhal i s managementem zařízení– sháněl sponzory, pomáhal při dopravě a integraci dětí.

„Dívenka“ zmíněná paní Kapalínovou nebyla první dítětem z tachovského domova,o které se na vlastní náklady pan Milfait staral.Z hlediska náhradní rodinné péče jde však o naprosto zvláštní případ.Dívka měla být odeslána do výchovného ústavu pro negativismus, agresi a další ipro dětský domov nepřijatelné postoje. Odvaha přijmout dívku a pravidelně o nipečovat je to, co vedlo k postupné změně chování dospívající.

Paní Eliška Kapalínovábyla pracovnicí Dětského domova v Tachově do roku 1996. Během let 1996 –1999 mi není nic známo o její případné spolupráci se zařízením ani že bypravidelně pečovala na vlastní náklady o některé dítě domova. Naopakpředpokládám, že pan René Milfait ve svých aktivitáchpro Dětský domov v Tachově pokračoval i po mém odstěhování do Prahy.