Jste zde

Touha lidu církve

Pod tímto heslem („KirchenVolksBegehren") podepisovali mnozí věřící na většině německého jazykového prostoru následující požadavky. Dosud bylo sebráno přes dva milióny podpisů.

1.      Budování bratrské a sesterské církve:

 • Rovnoprávnost všech věřících, překonání propasti mezi klérem a laiky.

Jen tak lze opět plně uplatnit množství obdarování a charismat.

 • Možnost místních církví vyslovit se a spolurozhodovat při jmenování biskupů
 • biskupem se má stát ten, kdo se těší důvěře lidu.

2.      Plné zrovnoprávnění žen:

 • Právo vyjadřovat se a spolurozhodovat ve všech církevních grémiích.
 • Umožnění stálého diakonátu ženám.
 • Přístup žen ke kněžskému úřadu - vyloučení žen zcírkevních úřadů nelze biblicky odůvodnit. Církev se již dále nesmí vzdávat bohatství schopností a životních zkušeností žen. To platí i pro řídící úřady.

3.      Svobodná volba mezi celibátní a necelibátní životní formou.

Spojení kněžského úřadu s životní formou svobodného stavu není biblicky ani dogmaticky nutné - vzniklo během dějin, a lze je proto i změnit. Právo křesťanských obcí na slavení eucharistie a na vedení je důležitější než církevně právní ustanovení.

4.      Pozitivní hodnocení sexuality jako důležité součásti Bohem stvořeného a přijatého člověka:

 • Uznání odpovědného rozhodnutí svědomí votázkách pohlavní morálky (například antikoncepce).
 • Neklást na stejnou rovinu antikoncepci a interrupci.
 • Více lidskosti namísto paušálních odsudků (například co se týče předmanželských vztahů anebo votázce homosexuality).
 • Namísto ochromující fixace na sexuální morálku silnější zdůrazňování jiných důležitých témat (například mír, sociální spravedlnost, zachování stvoření).

5.      Radostná zpráva namísto hrozivé zvěsti:

 • Pomáhající a povzbuzující doprovázení a solidarita namísto obavy budících a těsných norem.
 • Porozumění a ochota ke smíření ve vztahu klidem vobtížných situacích, kteří by chtěli znovu začít (například znovusezdaní rozvedení, ženatí kněží bez úřadu), namísto nemilosrdné tvrdosti a přísnosti.