Jste zde

Oprava

autor: 

Tiskařský šotek v minulém čísle Getseman zapracoval na dopise čtenáře M. Ma-chálka o pastorační činnosti nynějšího biskupa Františka Lobkowicze. Autor dopisu upozorňuje, že F. Lobkowicz nejezdil v autě značky Favorit, jak jsme mylně otiskli, ale ve skutečnosti používal silniční kolo "favorita". Za chybu při opisování dopisu se omlouváme.

-red-