Jste zde

Zprávy

EU se má více zasazovat za svobodu náboženství

Brusel (KAP) Odborníci vyzvali Evropskou unii, aby se více zasazovala za svobodu náboženství a vyznání. Nová evropská diplomatická služba vedená Catherine Ashtonovou by pro tuto oblast měla zřídit zvláštní odbor, požadovala v Bruselu Sarah Vaderová z Evropské platformy proti náboženské netoleranci a diskriminaci (EPRID, www.eprid.eu).

Zvláštní pověřenec OSN pro svobodu víry a náboženství, Heiner Bielefeldt, řekl během slyšení v Evropském parlamentu, že státy musejí aktivně vystupovat na obranu práv náboženských menšin. Hrozí nebezpečí, že náboženská svoboda bude předefinována a bude uplatňována pouze na některé skupiny lidí. Aby byly věrohodné, měly by ty státy EU, které ještě mají zákony proti rouhání, tyto zákony znovu promyslet, reagoval Bielefeldt na kritiku pákistánského zákona o rouhání ze strany EU.

Co se týče situace křesťanů na Blízkém Východě, řekl Bielefeldt, že jsou vážné důvody k obavám. V minulosti se pro ně neudělalo mnoho. Obětí se stávají i protestantské skupiny, protože je nekřesťané nejsnáze spojují se západním imperialismem a protože navíc působí misijně. Téma náboženské svobody však nesmí být redukováno na pronásledování křesťanů.

Vedoucí oddělení pro lidská práva v úřadu Catherine Ashtonové, Charles-Michel Geurts, řekl, že EU se zejména v mezinárodních organizacích zasazuje za ochranu náboženských svobod. Svoboda víry a náboženství je však „delikátní téma". EU nechce svým jednáním dávat trumfy do rukou extremistům. Hlavním cílem musí být dialog mezi náboženskými komunitami a tolerance.

Proběhla Noc kostelů

Vídeň - Praha (KAP) V pátek 27. května proběhla v Česku, na Slovensku a v Rakousku již tradiční ekumenická Noc kostelů, při které se v pozdních večerních hodinách návštěvníkům otevírají církevní budovy včetně některých běžně nepřístupných prostor. Ve třech zemích se celkem účastnilo asi 1700 kostelů a jiných církevních budov všech hlavních konfesí, z toho v Česku asi 920, čímž Češi poprvé předstihli své sousedy. O den později se Noc kostelů konala také v maďarské Šoproni. Součástí Noci kostelů byl na mnoha místech rovněž bohatý kulturní, duchovní a naučný program.

Bližší informace o programu lze získat na webu www.nockostelu.cz, kde jsou rovněž odkazy na podobné zahraniční akce.

Zemřel arcibiskup Karel Otčenášek

Praha (KAP) Ve věku 91 let zemřel v Hradci Králové arcibiskup Karel Otčenášek. V roce 1950 tajně vysvěcen na biskupa byl komunistickým režimem pronásledován, dlouhá léta vězněn a svého úřadu se směl veřejně ujmout až po listopadu 1989. Do odchodu na odpočinek roku 1998 byl biskupem králové-hradeckým, téhož roku 1998 byl Janem Pavlem II. za zásluhy jmenován osobním arcibiskupem. V době svého úmrtí byl Otčenášek se 61 lety v biskupském úřadu služebně nejstarším katolickým biskupem světa.

Čínský biskup Tong Hon za náboženskou svobodu

Berlín - Peking (KAP) Neobvykle ostře kritizoval čínský biskup John Tong Hon z Hongkongu situaci ve své zemi. V přednášce, kterou pronesl v Německu, řekl, že náboženská svoboda sice je v Číně zaručena ústavou a mezinárodními úmluvami, ale mnozí státní úředníci v praxi „podrývají ducha právního státu". Je proto potřeba přijmout zákon o náboženství, který by věřící chránil před svévolí jednotlivých úředníků.

Od olympiády v Pekingu 2008 podle biskupa čínské vedení ve všech oblastech přitahuje šrouby. Touto politikou „udržení sociální stabi-lity" reaguje na rostoucí napětí ve společnosti, působené jak stále větší propastí mezi bohatými a chudými, tak korupcí a špatným řízením.

Státní zásahy zahrnují také oblast náboženství, řekl Tong. To stát vnímá jako „možné ohrožení národní bezpečnosti a harmonie". Stále také platí komunistická zásada, že církev své záležitosti musejí řídit „nezávisle a autonomně", což v praxi znamená kontrolu všech zahraničních institucí, jako je Vatikán, a úplnou závislost na straně. Napsat dnes dopis papeži tak znamená očekávat zítra návštěvu státní bezpečnosti.

Tong dále hovořil o mnoha případech porušování náboženské svobody čínských katolíků, například zmizení přinejmenším dvou biskupů a jednoho kněze. Skoro 60 kleriků, z toho 10 biskupů, je ve vězení nebo domácím vězení. Roku 2011 byli uvězněni přinejmenším tři kněží z provincie Che-pej a jeden z nich byl těžce mučen. Stát také šikanuje mnoho dalších katolických duchovních, zejména těch, kteří zachovávají věrnost Římu.

Podle Tongova názoru by se situace mohla zlepšit, pokud by se podařilo pekingské vedení přesvědčit o výhodách fungující náboženské svobody. To je třeba řešit i na mezinárodní úrovni. Zásady čínské náboženské politiky se nezměnily celá desetiletí, zatímco společnost se rychle vyvíjí, zdůraznil Tong.

Z asi 1,3 miliardy obyvatel komunistické Číny je podle oficiálních statistik asi 6 miliónů katolíků, ve skutečnosti však jich zřejmě je kolem 13 miliónů.

Irsko: další případy zneužívání dětí kněžími

Dublin (KAP) Najevo vyšly další případy sexuálního zneužívání irskými katolickými duchovními. Tamní veřejnoprávní rozhlas RTE oznámil, že se jedná o irské misionáře, kteří přes třicet let zneužívali a znásilňovali děti v Africe. Mezi jiným jde o redempto-ristického kněze, který roku 1996 ve slumech Kapského města údajně zneužil šestnácti-letého mladíka a později dalšího chlapce, uprchlíka ze Súdánu. Dnes již mrtvý kněz byl pak přeložen na léčení do USA, vedení kongregace však záležitost neoznámilo policii. Další případy zneužívání se prý odehrály v Keni.

Série sexuálních skandálů postihla irskou církve obzvlášť těžce, jak po mravní, tak po finanční stránce. Odškodnění přivedla mnohé řády a diecéze na pokraj bankrotu a Vatikán nařídil vyšetřování. Papež Benedikt XVI. před rokem poprosil oběti o odpuštění, pachatele vyzval, aby se odpovídali před světskými a církevními soudy, a biskupům vytkl závažné chyby a selhání při výkonu funkce.

První volba hlavy syrsko-malabarské církve

Vatikán - New Delhi (KAP) George Alencherry (66) byl synodou své s Římem sjednocené církve zvolen a papežem potvrzen jako velký arcibiskup ernakulamsko-angamalay­ský a hlava syrsko-malabarské církve. Úřad se v dubnu uvolnil smrtí kardinála Varkeye Vithayathila, který jej ještě obdržel papežským jmenováním. Roku 2004 však Jan Pavel II. syrsko-malabarské církvi dal právo si svého velkého arcibiskupa volit, papež pak zvoleného pouze potvrdí.

Vedle latinské katolické církve v Indii existují ještě dvě uniatské církve, syrsko-malabar­ská a syrsko-malankarská. Syrsko-malabarská církev vznikla unií roku 1662 a jejích 3,6 miliónu členů žije především ve státě Kerala v jihozápadní Indii. Jméno církve se odvozuje od regionu Malabra na západním pobřeží Indie a od jejího východosyrského bohoslužebného ritu.

Čeští katolíci se zúčastní příprav na Husovo výročí

Praha (KAP) Předseda české biskupské konference arcibiskup Dominik Duka navští-vil patriarchu Církve československé husitské Tomáše Buttu. V dejvickém sídle církve arcibiskup diskutoval také s pražským husitským biskupem Davidem Tonzarem a místopředsedkyní ústřední rady církve Ivanou Macháčkovou. Hovořilo se mimo jiné o dalším rozvoji ekumenické pastorační služby, jaká již funguje v armádě a ve věznicích a podle Duky je příkladem dobré ekumenické spolupráce.

Mezi další témata rozhovorů patřilo blížící se 600. výročí Husova upálení v roce 2015; katolická církev se bude účastnit příprav oslavy tohoto výročí včetně odborné spolupráce na úpravách reformátorova rod-ného domu v Husinci, kde má být zřízena kulturní a vzdělávací instituce. Byla rovněž oživena husovská komise při katolické biskupské konferenci a má za sebou již dvě zasedání.