Jste zde

Denní ekumenický lekcionář online

Od začátku postní doby 2014 jsme na internetových stránkách Institutu ekumenických studií www.iespraha.cz spustili denní ekumenický lekcionář.1 Každý den se objeví plné texty příslušných biblických perikop. V archivu je pak možno najít libovolný den jiný. Jako zdroj biblického textu je využit Český studijní překlad.2

Na rozdíl od jiných používaných perikopálních systémů (např. Římskokatolického), kde nedělní a denní lekcionáře spolu bezprostředně nesouvisejí, je denní ekumenický lekcionář koncipován v závislosti na nedělním. Každý čtvrtek, pátek a sobota slouží jako příprava na nedělní texty, zatímco pondělí, úterý a středa nedělní texty reflektují. Lekcionář je využitelný jak pro společnou, tak soukromou denní modlitbu. Je zvláště vhodný pro ty, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na přípravě nedělní liturgie, neboť nabízí texty, které nedělní texty doplňují tím, že ukazují jejich kontext, přibližují související místa atd.

Ekumenický lekcionář (Revised Common Lectionary) sestavila skupina Consultation on Common Texts sdružující odborníky řady církví. Nedělní a sváteční lekcionář je široce využíván zejména v anglicky mluvících zemích. Jeho zavedení v USA zásadně prohloubilo ekumenickou spolupráci církví. V naší zemi jej používá Starokatolická církev, Československá církev husitská a některé sbory dalších církví, zejména ČCE. Tím, že se asi z 80 % shoduje s nedělním římskokatolickým lekcionářem, jej svým způsobem používají i římští katolíci.

Denní lekcionář je doplněn již dříve publikovaným ekumenickým kalendáriem3, které sestavil Jaroslav Vokoun (šéfredaktor Getseman v letech 1993-96) a charakteristiky postav doplnil Martin Vaňáč (člen současné redakce).

1viz http://www.commontexts.org/publications/

2http://www.obohu.cz/bible/index.php?k=Gn&kap=1&styl=CSP

3http://www.getsemany.cz/node/953