Jste zde

Ekumenický úřad reformovaných církví v Římě

Dne 27. února 2024 navštívila Dikasterium pro podporu jednoty křesťanů Tara Curlewis, ekumenická pracovnice Světového společenství reformovaných církví (WCRC) a farářka sboru Skotské církve u kostela sv. Ondřeje v Římě, kterou doprovázel Hanns Lessing, úřadující tajemník WCRC. Setkání, kterého se zúčastnil sekretář dikasteria biskup Brian Farrell, nový sekretář Flavio Pace,1 a také další pracovníci dikasteria, bylo zaměřeno na možnosti nové fáze dialogu mezi katolickou církví a reformovanými církvemi.2

Světové společenství reformovaných církví na podzim 2022 informovalo, že hodlá ve spolupráci s Valdenskou reformovanou církví a Skotskou církví otevřít v roce 2023 ekumenickou kancelář v Římě. Najla Kassab, předsedkyně WCRC, v té souvislosti uvedla, že se jedná o výraz snahy o oživení ducha ekumenismu a povolání spolupracovat na zviditelnění jednoty, kterou Kristus církvím daroval. Podle dohody Valdenská reformovaná církev poskytne prostory pro kancelář, Skotská církev zajistí (a zaplatí) pracovníka, který bude mít poloviční úvazek rozdělený mezi ekumenickou kanceláří a pastorační prací ve sboru u kostela svatého Ondřeje v Římě. Kostel a sídlo sboru se nachází na Via XX Settembre 7 a byl otevřen v roce 1885. Je to čtyřpatrová budova postavená ve stylu florentského paláce, se svatostánkem v přízemí. Je to jednoduchý kostel, do kterého se pohodlně vejde asi 100 osob. Pohyblivé lavice umožňují flexibilní využití bohoslužebného prostoru, a to i pro koncerty. Od počátku existence reformovaného sboru v Římě je jeho složení mezinárodní, původně se skládal hlavně ze Skotů a Američanů, nyní je jeho složení ještě rozmanitější a multikulturní. V roce 2022 sbor oslavil 160 výročí příchodu prvního reformovaného duchovního do Říma v roce 1862, kde slavil bohoslužby kvůli inkvizici nejprve tajně.

Tara Curlewis byla vybrána na základě konkursu vyhlášeného WCRC v únoru 2023. Začátkem listopadu 2023 bylo oznámeno její jméno a při slavnostní bohoslužbě dne 5. listopadu 2023 byla instalována na místo farářky sboru. Tara Curlewis je od roku 1994 ordinovanou duchovní Sjednocené církve v Austrálii (Uniting Church in Australia), sloužila ve sborech Nového Jižního Walesu a v administrativní oblasti australského hlavního města. Podle vlastních slov má ekumenismus ve svém DNA. Ekumenické zkušenosti získala v roli předsedkyně Ekumenické rady Nového Jižního Walesu (2007-2009) a především na postu generální sekretářky/tajemnice Národní rady církví v Austrálii (2009-2014). Na základě čtyřleté smlouvy bude jejím úkolem podpora spolupráce mezi WCRC a jejími členskými církvemi, tj. Valdenskou a Skotskou církví, s římskokatolickou církví, konkrétně s Dikasteriem pro podporu jednoty křesťanů a Dikasteriem pro mezináboženský dialog. Dále bude spolupracovat také se Společenstvím evangelických církví v Evropě, Konferencí evropských církví a Světovou radou církví, v neposlední řadě i s britským a australským velvyslancem u Svatého stolce a dalšími členy diplomatického sboru. V její práci jí bude podporovat poradní sbor jmenovaný WCRC, Valdenskou a Skotskou církví.

Světového společenství reformovaných církví má 233 členských církví ve více než 105 zemích a zahrnuje zhruba 100 milionů křesťanů. Jeho historie sahá do 19. století, kdy byla v roce 1875 v Londýně založena Aliance reformovaných církví světa s presbyterním uspořádáním, která zahrnovala především reformované církve z Evropy a Severní Ameriky (včetně Evangelické církve helvetského vyznání v Rakousko-Uhersku). Po spojení s Mezinárodní radou kongregačních církví v roce 1970 byla přejmenována na Světovou alianci reformovaných církví (WARC). V roce 2010 došlo k přijetí současného názvu po dalšímu spojení, tentokrát s Reformovanou ekumenickou radou. Z českých církví je členskou církví už pouze Českobratrská církev evangelická. Církev bratrská své členství v roce 2003 ukončila, protože nesouhlasila s politickou orientací společenství.

1 Dne 23. února 2024 byl kněz z milánské arcidiecéze a dosavadní podsekretář Dikasteria pro východní církve Flavio Pace jmenován novým sekretářem Dikasteria pro podporu jednoty křesťanů, kde po více než 21 let služby končí dosavadní sekretář osmdesátiletý irský biskup Brian Farrell. Flavio Pace byl zároveň jmenován titulárním arcibiskupem, biskupské svěcení je naplánováno na 4. května v milánské katedrále.

2 Zatím poslední čtvrtá fáze dialogu byla zakončena v roce 2015 vydáním dokumentu „Ospravedlnění a svátostnost: Křesťanské společenství jako původce spravedlnosti“ (Justification and Sacramentality: The Christian Community as an Agent for Justice).