Jste zde

Sloupec na obálce

autor: 

Žili bibličtí králové?

Jeruzalém (KAP) Izraelští archeologové podepřeli novými nálezy historickou existenci králů Davida a Šalamouna. Názory, podle kterých je někteří badatelé odkazovali do říše mýtů spolu s Adamem a Evou, mohou být po vykopávkách v TelRehov u genezaretského jezera vyvráceny. V místě bylo na základě analýzy uhlíkového izotopu C-14 z nalezených olivových jader a spáleného obilí prokázáno osídlení z 10. století před Kristem. Město Rehov bylo tenkrát za panování faraóna Šíšaka zničeno požárem. Farao vpadl roku 925 před Kristem do Palestiny, jak o tom mluví bible i vítězné nápisy v Amónově chráměv Jarmaku v Egyptě. Rehov je výslovně uveden jako podrobené město. Protože Šíšak zničil Rehov jen několik let po tradované smrti Šalamouna, vědci odvozují, že za jeho vlády město existovalo a vzkvétalo. Předpokládají, že bude možnost nalézt zde doklady o Šalamounově existenci.

Němečtí evangelíci litují zákazů v nové encyklice

Hannover (KAP) Evangelické církví v Německu (EKD) litují toho, že nová papežská encyklika o eucharistie obsahuje tak ostré vymezené pochopení večeře Páně. V důsledku toho dojde jen k ztížení diskuse na Ekumenickém církevním sněmu (Kirchentag) v Berlíně. Papež podal působivé vylíčení katolické nauky, které však spojil s zřetelným vymezením.

Na ekumenickém církevním sněmu konaném v květnu se plánují mimo oficiální programů katolických „disidentských“ skupin také ekumenicky otevřené bohoslužby spojené s eucharistií, které jsou dosti sporné. Pokud by se jich zúčastnili katoličtí duchovní, provinili by se proti církevnímu právu.

Vedoucí grémium EKD zdůraznilo, že podle evangelického pochopení Kristus sám zve k eucharistii. Toto pozvání je důležitější než všechny konfesní rozdíly v pochopení úřadu, tvrdí rada. Proto k evangelické večeři Páně jsou zváni všichni pokřtění křesťané, kteří podle řádu vlastní církve mohou přistupovat ke stolu Páně. Pro křesťany žijící v konfesně smíšených manželstvích je to očekávaná příležitost, kdy při slavení eucharistie nebudou již rozděleni, praví oficiální vyjádření Rady evangelických církví v Německu.

Další pronásledování katolíků v Číně

Hongkong(KAP) V Číně bylo opětovně zahájeno pronásledování a věznění biskupů akněží katolické podzemní církve. Kněz a osmnáct seminaristů bylo uvězněno během pašijového týdne, protože se společně modlili během pikniku v parku, jak hlásí asijská katolická tisková agentura Ucanews. Skupina byla uvězněna na jeden měsíc.

Začátkem dubna byl prohledán dům biskupa Thomase Zenga Jingmu (83) v Yujiangu. Bylo zabaveno mnoho religiózních předmětů a zatčena jedna žena, o níž není žádných zpráv. Takovéto postupy jsou během velkým náboženských svátků běžné, říká Zeng, který již léta žije pod přísným policejním dohledem.

Biskup James Lin Xili (84) z Wenzhou byl nedávno poučen úředníky bezpečnosti, že se zdržoval na území „vlastenecké“ katedrály. Tam teď smí jen dvakrát za týden a pouze po bezpečnostní prohlídce.

Sporná kampaň ve Švýcarsku

Bern (KAP) Švýcarský spolkový úřad pro zdraví stáhl na základě protestu švýcarské biskupské konference sporný plakát kampaně proti AIDS. Tato kampaň chtěla podle úřadu především vyprovokovat diskusi, což se v případě biskupské konference podařilo.

Biskupská konference tvrdí, že bere ohrožení AIDS velmi vážně a prevenci prováděnou státem podporuje. Stažen byl plakát s nápisem: „Pozdrav Pán Bůh, pane faráři, jestliže Řím nerad slyší, že mluvíte o ochraně, mluvte jen o preservativech.“ Rozhodnutím spolkového úřadu nebyl dotčen druhý ze sloganů, proti kterému se vyjádřili biskupové. Tento slogan: „Chraň bližního jako sám sebe. Používej preservativ!“, není na plakátech, ale na internetové stránce spolkového úřadu.

Malá katolická církev Mongolska roste

Ulánbátar (KAP) Po 40 křtech o velikonocích vzrostl počet katolíků v Mongolsku o 25 %, na 177 osob. Většina nově pokřtěných jsou dospělí, informuje agentura UcaNews. Pro přijetí do církve je požadována dvouletá příprava.

V Ulánbátaru jsou tři katolické farnosti. Papež Jan Pavel II. plánuje cestu do Mongolska na léto, jak uvedl nedávno arcibiskup Giovanni Battista Moranini. Tradiční náboženství Mongolska je lámaistický buddhismus. Během sedmdesátileté vlády komunismu však většina obyvatelstva náboženství opustila.

Násilí proti mládeži v Belfastu: kněz jako zprostředkovatel

Londýn (KAP) Jako zprostředkovatel k ukončení násilí paramilitantů proti mládeživ Belfastu se nabídl katolický kněz Aidan Troy. Podle něj se město dostalo do spirály násilí, která se proměňuje v něco velice nechutného. Podnětem duchovnímu bylo přepadení dvou mladíků, které připoutali řetězy k plotu a polévali dehtem. K útoku se přihlásila Irská národní osvobozenecká armáda (INLA).

Obyvatelstvo nemůže dál čekat na to, až politici konečně začnou jednat, tvrdí Troy. Je připraven zprostředkovat jednání mezi městským zastupitelstvem a polovojenskými skupinami. Kněz je předsedou dozorčího výboru belfastské školy Holy Cross, která byla roku 2001 opakovaným cílem útoků. V týdnu museli školáci docházet na výuku pod policejní ochranou. Protestantští obyvatelé považovali za provokaci, že katolíci chodí jejich ulicí. Rodiče nahlíželi ústup jako porážku a smířili se s každodenní cestou svých dětí touto potupnou uličkou.

Anglie: Malá znalost bible u mladých anglikánských kněží

Londýn(KAP) Na nedostatek biblických a teologických znalostí u mladých kněží si stěžuje studie anglikánské církve Anglie. Kandidáti kněžství stále méně disponují solidním křesťanským základem. Tento nedostatek, říká kritika, začíná už v kněžských seminářích, kde se stále více klade důraz spíše na témata jako je vztah mezi pohlavími, domácí násilí nebo rasismus.

USA: sexuální skandál katolických kněží pokračuje

NewYork (Reuters) Třicet čtyři lidí zažalovalo prosexuální zneužití knězem římskokatolickou diecézi New York o 1,85 miliard USdolarů. V jednom případě žádá jedenáct lidí 1,55 miliard US dolarů za údajné sexuální zneužití před 25 lety. Druhý soud se týká 23 žalujících, kteří žádají 300 milionů dolarů za to, že je kněží zneužívali jako chlapce. Pouze jméno jednoho kněze, Eugena Vollmera, se vyskytuje v obou případech. Také je v obou případech žalován biskup William F. Murphy za selhání při postihu těchto kriminálních činů páchaných kněžími diecéze, za kterou byl zodpovědný.

Vnitrodiecézní vyšetřování se vedlo v rockwillském diecézním centru. Jak říká Michael Dowd, mluvčí žalujících, s obětmi bylo zacházeno spíše jako s nepřáteli. Melanie Little, právnička reprezentující skupinu jedenáct mužů, řekla, že diecéze podvedla své členy. Čtyřicet let diecéze předváděla farní školy a kostel jako bezpečné místo pro děti, které zde ve skutečnosti byly zneužívány pedofily.

Stanovisko diecéze je, že se bude energicky bránit stejně jako každá jiná instituce ve společnosti, k čemuž má právo i závazek. Soudní vyšetřování již dospělo k tomu, že diecéze chránila 58 kněží, známých pro sexuální zneužívání, aby nemuseli své jednání obhajovat na veřejnosti.

Austrálie: Církevní protest proti nové definici manželství

Canberra (KAP) Právní uznání manželství mezi transexuálním mužem a ženou australským soudem pro rodinu vyvolalo ostrou kritiku místní katolické církve. Soud rozhodl, že pro uzavření manželství je důležité pohlaví obou lidí v době uzavírání manželství. Dále se soud vyslovil v tom směru, že ani plození potomstva ani naplnění manželství není podmínkou jeho platnosti. Rozsudek tak zrušil výnos ministra spravedlnosti Daryla Williamse, který na podzim roku 1999 prohlásil za neplatné manželství Kevina a Jennifer, protože podle australského práva je možné jen manželství mezi mužem a ženou. Kevin se narodil jako dívka, před uzavřením manželství se podrobil změně pohlaví. Manželé mají dvě děti, které se narodily díky umělému oplodnění.

Ve Francii se více křtí a uzavírá více církevních sňatků

Paříž (KAP) Počet křtů a církevních sňatků ve Francii má mírně stoupající tendenci. Poprvé za posledních deset let vzrostl počet křtů v roce 2000 cca o 700 oproti předcházejícímu roku, kdy se jejich počet pohyboval okolo 401 000. Vzrostl i počet církevních svateb lehce nad 122 600. V roce 2000 naopak neustával pokles v počtu prvních příjímání a biřmovanců. Žádnou změnu trendu neznamenala biskupská konference ani v počtu kněží a čekatelů kněžství. Počet seminaristů vroce 2001 byl 927, v porovnání s rokem 1994 s jde o pokles. Také počet kněží klesá: v roce 2001 měla Francii 25 353 katolických duchovních, z toho 6 119 řádovýchkněží. Stoupá počet stálých diákonů, tj. o 80 na počet 1 660. Počet řeholníkůse nemění, 9 500, zatímco počet řeholnic slabě poklesl na 46 000.