Jste zde

Bible pro každého

autor: 

Před dvěma sty lety, 7. března1804, byla v Londýně založena Britská a zahraniční biblická společnost. Jejímcílem bylo a dodnes je šířit bibli, boží slovo, po celém světě, a tak každémučlověku na této Zemi umožnit, aby si mohl bibli koupit za přijatelnou cenu a vjazyce, kterému rozumí. Britská a zahraniční biblická společnost sice nebylaúplně nejstarší biblickou společností, ale stala se biblickou společností největšía nejznámější, „matkou“ všech, které následovaly. Díky obětavosti jejích pracovníkůa štědrostí jejích přispěvatelů jsme obdrželi mnoho biblí i my Češi, mimo jinétato biblická společnost sponzorovala a podporovala Český ekumenický překlad bible– jak samotný proces překládání, tak i tisk a distribuci knih.

U zrodu Britské a zahraniční biblickéspolečnosti stáli tři lidé: patnáctileté děvče Mary Jonesová,a dva protestantští pastoři, Thomas Charles a Joseph Hughes. Mary Jonesová, jejížmateřštinou byla velština – jazyk původních obyvatel jihovýchodní částiBritských ostrovů – si velice přála mít bibli. Velšských biblí bylo málo a bylydrahé, ostatně jako všechny knihy v té době. Doslechla se ale, že by biblimohla koupit u pastora Charlese, který jich několik měl. Dlouho šetřila, a potése s našetřenými penězi vypravila pro svoji bibli čtyřicet kilometrů pěšky.Když dorazila, ukázalo se, že Thomas Charles již má jen poslední výtisk, a iten už má svého kupce. Pastor Charles byl však touhou děvčete po bibli takdojat, že jí knihu přesto prodal. A především pak celý Maryinpříběh vyprávěl v Londýně dalším křesťanům na zasedání Náboženské traktátní společnosti na závěr roku 1802.

Náboženská traktátníspolečnost neměla za cíl šíření biblí, byla to spíše misijní společnost, alepřítomní členové potřebu velšských biblí vážně diskutovali – a na této schůzipronesl pastor Joseph Hughespamátnou větu: „Měla by se pro ten účel založit společnost – a když pro Wales,proč ne pro celé království, proč ne pro celý svět?“ Trvalo ještě více než rok,než se biblickou společnost podařilo založit, ale Hughesovuenergickou vizi pak již uskutečňovala mílovými kroky. Během deseti let už existovalo69 poboček a dnes síť biblických společností pokrývá prakticky celý svět: Hnutíbiblických společností, ať už pracujících v aliancích nebo samostatně, ať užkonfesních nebo usilující o ekumenický přístup.

Klíčovým faktorem úspěchujubilující biblické společnosti bylo to, že v sobě dokázala od počátku sloučitprobuzenecký zápal pro boží slovo s náboženskou tolerancí mezi křesťanskýmikonfesemi. S tím souvisí i to, že bible publikuje bez teologických komentářů,aby se nestala bojištěm věroučných kontroverzí. Třebaže ani ona se časemnevyhnula různicím a štěpení, lze ji právem považovat za jeden z prvních projevůmoderního ekumenismu.

Důležitou roli sehrávajíbiblické společnosti také jako iniciátorky a podporovatelky překladů bible donejrůznějších exotických jazyků. Nejeden národ tak díky nim může říci, že jehovzdělanost, písmo, spisovný jazyk počíná biblí. Není to nic nového pod sluncem– ale zatímco dříve se národy musely dočkat nadaných „nadšenců“ typu Cyrila aMetoda nebo Martina Luthera, nyní překládánípodporuje celá organizace: Organizace vybavená dlouholetou zkušeností, expertyna biblistiku a na jazyky a díky darům svých podporovatelů také dostatečnoufinanční silou, aby mohly překlady mimořádně rozsáhlého a mimořádně náročnéhotextu být zdárně dovedeny do konce. V roce 2002 tak Spojené biblickéspolečnosti, které z Britské a zahraniční biblické společnosti vyrostly,pomohly přeložit celou bibli do třinácti nových jazyků, Nový zákon do 21 jazykaa alespoň nějakou část bible do dalších šestnácti řečí. Celkem Spojené biblickéspolečnosti sponzorují více než 600 překladatelských projektů.

Činnost Spojených biblickýchspolečností lze podporovat i od nás: Česká biblická společnost (Náhorní12/1816, 182 00 Praha 8;http://www.dumbible.cz) se podílí na mezinárodnípodpoře překladatelských a edičních projektů bible a zprostředkovává dárcovské příspěvky na tento účel.

JaS