Jste zde

Zprávy

autor: 

Většina Portugalců pro liberalizaci potratů

Lisabon (KAP) Většina Portugalců (79 %) se v anketě věnované umělému přerušení těhotenství vyjádřila pro liberalizaci potratů. Podnětem k průzkumu se stal proces se sedmnácti osobami, které se na potratech podílely. Jedná se o lékaře, sedm žen a a devět tzv. spolupachatelů. Portugalský zákon je vůči potratům vedle Irska a Polska v Evropě jeden z nejpřísnějších. Potrat může být potrestán až osmi lety vězení. Potrat je dovolen jen při ohrožení života matky, těžkém poškození plodu a znásilnění. V roce 1998 těsnou většinou zamítli Portugalci beztrestnost potratů do 10. týdne. Koncem ledna dostal parlament v Lisabonu petici s více než 120 000 podpisy pro liberalizaci potratů. Pro vypsání referenda je třeba podpisů nejméně 75 tisíc.

Belgie: I katolické nemocnice praktikují euthanasii

Brusel (KAP) I v mnoha katolických ne­mocnicích v Belgii je možná aktivní pomoc při umírání. K tomuto závěru dospěla katolická universita v Lovani a Svaz belgických katolických nemocnic. Pouze dvě katolické nemocnice euthanasii zcela odmítají. V ostatních je možná za zákonem daných podmínek a po projednání případu odborníky na paliativní péči. Lékaři a ošetřovatelé nesmějí být k účasti na euthanasii nuceni proti svému svědomí. Větší zdrženlivost projevují nemocnice v případě nesvéprávných pacientů.Také u pacientů, kteří nejsou v konečné fázi nemoci, jsou belgické katolické nemocnice v případě žádosti o euthanasii zdrženlivé. Pouze ve čty­řech z nich je ve výjimečných případech euthanasie připuštěna.

V Belgiije ze zákona možná aktivní pomoc při umírání od podzimu 2002. Během prvního roku platnosti zákona bylo nahlášeno celkem 170 případů. Euthanasie je beztrestná tehdy, pokud pacient trpí nevyléčitelnou chorobou vedoucí ke smrti a vědomě před svědky či písemně prohlásí své přání zemřít.

Mexiko: církev protestuje proti RU 486

Ciudadde Mexico (KAP) Zavedení potratové pilulky RU 486 v Mexiku narazilo na ostrý protest katolické církve. Podle kardinála Norberto Rivera Carrera je „pilulka po“ v příkrém rozporu se zákazem potratů, který platí ve většině mexických spolkových států. Propagace preparátu povede k neodpovědné sexuální volnosti, tvrdí předseda mexické biskupské konference biskup Jose Martin Rabago.

Mexická vládahájí svůj postoj vysokým procentem otěhotnění u nezletilých. Každý druh nezletilec nevyužívá při prvním sexuálním styku žádný prostředek proti otěhotnění. Ročně otěhotní v Mexiku 2,1 milionů žen a 40 % těchto těhotenství je prý nechtěných. Podle nového nařízení musí zdravotnická zařízení poskytnout RU 486 na požádání. RU 486, podaná nejdéle 72 hodin po sexuálním styku, vedek potratu během prvních sedmi týdnů těhotenství.

Skotští biskupové zahájili kampaň za manželství a rodinu

Edinburgh(KAP) Katoličtí biskupové ve Skotsku zahájili kampaň za manželství, rodinu a ochranu života. V 450 farních obcích se rozdalo okolo 250 000 brožur, kterými se biskupové snaží posílit katolické porozumění manželství. Stát i společnost volá pro posílení ochrany a podpory manželství. Manželství je jedinečná instituce a dar boží, říká se v brožuře, výjimečný a celoživotní vztah mezi mužem a ženou. Biskupové s ohledem na vysoké množ­ství rozvodů mluví o posílení přípravy na manželství, případně chtějí začít s přípravou na manželství již ve škole. Kardinál KeithO'Brien, arcibiskup z Edinburghu, ve svém pastýřském listu na zahájení kampaně tvrdí, že je v nejvlastnějším zájmu skotské společnosti, aby se angažovala při ochraně života a podpoře manželství.

Curych: projekt pro nábožensky smíšená manželství

Curych (KAP) Poprvé se ve Švýcarsku uskutečnil projekt náboženské výuky, které se zúčastní společně děti a rodiče z židovských i křesťanských rodin. Tento projekt vznikl na přání rodičů a uskutečňuje jej nadační instituce Lehrhaus Zürich, financovaná nadací Církev a židovství. Lehrhaus by otevřen v Curychu roku 1994. Je finančně podporován katolickou církví z curyšského kantonu. Nadace Církev a židovství podporuje vztahy mezi židy a křesťany.

Nová nabídka se orientuje na slavnosti a svátky. První modul spojuje křesťanské vánoce a židovský svátek světel Chanuka. Kurz je předběžně koncipován na jeden rok. Rodiče a dětise učí odděleně. Židovští a křesťanští vyučující se střídají. Rodiče jsou paralelně školeni teology a vedoucími střediska Michelem Bollagem (židovství) a Hansem-Peterem Ernstem (křesťanství). Nyní se výuky zúčastňuje šest dětí a pět rodičovských páru. Děti jsou ve stáří mezi pěti a osmi lety. Rodiny nejsou součástí žádné církevní obce.

„Odporuje to zvyklostem, kdy výuka byla současně misie či běžně konkurovala náboženské obci,“ říká židovský teolog. „Snažíme se zprostředkovat základní znalosti a spojit je s emocemi. Svátky jsou pro to výborným východiskem. V nejbližší době se budeme zabývat Pesachem a velikonocemi a letnicemi společně se židovským svátkem týdnů Šavu'ot. Rodiče doposud neměli žádný přístup k náboženství, žili v náboženském vakuu.“ Bollag se domnívá, že jako rodiče si přitom přáli vzájemné střetnutí s kořeny obou náboženství. Proto jim Lehrhaus vyšel vstříc. Kurz byl podrobně připraven a je průběžně hodnocen.

Abbé Pierre opět volá po zasazení se za nejslabší

Paříž (KAP) Přesně po padesáti letech po svém legendárním apelu za potírání sociální nouze ve Francii opětovně vyzývá otec bezdomovců 91letý Abbé Pierre o pomoc pro nejslabší. Abbé Pierre se obrací proti sobectví a ostře kritizuje vlastníky, kteří nechávají byty prázdné, a obyvatele domů, kteří protestují proti výstavbě nových domů ve svém sousedství. Solidarita začíná maličkostmi, a nikdo ať nečeká, že s činy za solidárnější svět začne někdo druhý. Abbé Pierre 1. února 1954 pronesl v rozhlase dramatický apel na veřejnost ve věci potírání nedostatku bytů. Jeho protest byl vyvolán umrznutím řady bezdomovců v tehdejší kruté zimě a měl bezpříkladnou odezvu. Řeholník, který již roku1949 založil hnutí emauzských domů pro bezdomovce, se stal ve Francii morální instancí. Před rokem byl zvolen nejoblíbenějším Francouzem roku.

Arcibiskup ze St. Louis odepřel komunito senátoru Kerrymu

Washington(KAP) Arcibiskup ze St. Louis, Raymond Burke, odepřel účast na eucharistii demokratickému kandidátu na prezidenta senátoru Johnu Kerrymu, který je katolíkem. Burke vysvětlil své jednání tím, že Kerry doporučoval potratový zákon. Z toho důvodu mu udělí jen požehnání, avšak nepřipustí jej ke stolu Páně. Všechny otázky týkající se ochrany života, potratu, euthanasie nebo trestu smrti jsou pro katolickou církev citlivou oblastí. Kerryho biskup, bostonský arcibiskup Sean O'Malley, také doporučil zákaz komunia katolickým politiků, kteří se neřídí učením církve. Kerry sám vysvětloval, že jeho osobní náboženské přesvědčení není určující pro jeho jednání v úřadě. Americký politik nesmí v procesu tvorby zákonů vnucovat zbytku země své náboženské normy.

Ježíš není jen jméno brazilského fotbalisty

Ženeva (KAP) Ježíš není jen jméno brazilského fotbalisty: Tímto sloganem vyzývá švýcarská katolická církev věřící, aby zaplatili dobrovolný církevní příspěvek.V roce 2002 bylo na základě podobné kampaně zaplaceno o 37 % více církevních poplatků. Ženevská katolická církev se již deset let potýká s chronických nedostatkem financí. Každý rok chybí okolo 100 až 500 tisíc švýcarských franků. V ženevském kantonu jsou církev a stát striktně odděleny. Církev od státu nedostává žádnou podporu a není zde ani povinná církevní daň jako v mnoha jiných kantonech. Novou kampaní bylo osloveno135 tisíc katolických domácností. Obdrží informační dopis a žádost o finanční podporu. Plakáty jsou zároveň umístěny ve veřejných dopravních prostředcích. Na reklamní kampaň vydává katolická církev v ženevském kantonu asi 600 tisíc franků. Žije zde okolo 195 tisíc katolíků, z nichž asi 50 % pochází z ciziny nebo jiných oblastí Švýcarska. Není jim tedy vždy zřejmé, že místní katolická církev je zcela závislá na dobrovolných příspěvcích.

Stále více Rusů se označuje za pravoslavné

Moskva (KAP) Stále více Rusů se hlásí za členy pravoslavné církve. V novém výzkumu jedné nezávislé agentury odpovědělo 70 % dotázaných, že jsou pravoslavní křesťané. Až do tohoto roku se podíl pravoslavných pohyboval okolo 60 %.