Jste zde

Martin Vaňáč

Sexuální zneužívání se zdá být systémovým hříchem církve

Rozhovor s Markem Františkem Drábkem o boji proti pohlavnímu zneužívání a o doprovázení jeho obětí

 

P. ThLic. Marek František Drábek, DiS. je knězem, nemocničním kaplanem a členem premonstrátského řádu, Strahovské kanonie.

Křesťané na Prague Pride 2018

Ve dnech 6. až 12. srpna 2018 se v Praze konal festival Prague Pride. Jeho součástí byl také duchovní program, který organizovalo ekumenické společenství věřících leseb, gayů, bisexuálů, transgender a queer lidí (tj. obecně osob s odlišnou citovou orientací nebo sexuální a genderovou identitou, souhrnně LGBTQ) a jejich rodin a přátel s názvem Logos.1 Zahájen byl bohoslužbou v evangelickém kostele sv. Martina ve zdi v neděli 5. srpna, tj.

Papež František – velký reformátor?

Název mého příspěvku je inspirován titulem knihy, kterou napsal britský novinář Austen Ivereigh (nar. 1966).1 Podle mne se jedná o nejlepší knihu, která byla o papeži Františkovi napsána a nabídla určitý klíč pro pochopení jeho myšlení a jednání.

Knihovnička Getseman – k výročí reformace

U příležitosti letošního 500. výročí evropské reformace vydala Českobratrská církev evangelická v nakladatelství Kalich čtyři knihy, které se věnují životu a dílu Martina Luthera (1483-1546). Již před prázdninami vyšla první z nich, jejíž název byl vybrán z Lutherova kázání z března 1522: LUTHER, Martin. Bůh je rozpálená pec plná lásky: malý slovník od almužny po život. Kniha obsahuje Lutherovy citáty vybrané z jeho rozsáhlého díla a seřazené podle klíčových slov.

Kardinál Miloslav Vlk a jeho „kauzy“ v roli pražského arcibiskupa

Kardinál Dominik Duka v rozhovoru vysílaném na ČT24 bezprostředně před pohřbem kardinála Miloslava Vlka uvedl, že před rokem 1989 nepochyboval, že jednou bude Vlk „stát v čele církve“.1

Postupné obsazování biskupství koncem 80. let

„Lefebvristé“ žádají o registraci

Zajímavou zprávu přinesl internetový Magazín Christnet: Kněžské bratrstvo svatého Pia X. (někdy zkráceně nazývané „lefebvristé“) zažádalo v listopadu 2016 o registraci u Ministerstva kultury podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech.1 V informačním letáku věřícím oznamuje: „FSSPX požádalo o registraci jako náboženská společnost, která je organizačně nezávislá na jiném státem registrovaném náboženském subjektu.

Nový pomocný biskup

V pátek 7. dubna 2017 bylo oznámeno jmenování nového pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze, stal se jím dosavadní generální vikář Martin David (nar. 1970). Po brněnském pomocném biskupovi Pavlu Konzbulovi (nar. 1965, jmenován 21. května 2016) se jedná o další očekávané jmenování z řady pomocných biskupů. Měli by následovat pomocní biskupové do Prahy (biskup Karel Herbst, nar. 1943, od 1. prosince 2016 na odpočinek na vlastní žádost) a do Olomouce (biskup Josef Hrdlička, nar. 1942, od 1. února 2017 na odpočinku s ohledem na dosažení věku 75 let).

Kardinál Miloslav Vlk (I.)

V sobotu 18. března 2017 dopoledne zemřel v nemocnici v Praze na Karlově kardinál Miloslav Vlk, dva měsíce před svými 85. narozeninami. Od jara 2016 trpěl bolestmi ramene, o Vánocích byl hospitalizován a po vyšetření mu byla v lednu 2017 diagnostikována rakovina plic s metastázemi do kostí.

Bude mariánský sloup na Staroměstském náměstí sloupem smíření?

Diskuse o obnovení mariánského sloupu jsou evergreenem ekumenické scény v Čechách od roku 1990, kdy byla v dubnu založena Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Diskuse vypukají v pravidelných intervalech s každým veřejným prohlášením ohledně postupu těchto snah.1 Zaujalo mě, že o aktuálním posunu v této věci zřejmě ví jen málokdo.

Korespondence ČCE s papežem jako příspěvek ke společné cestě

V neděli 16. října 2016 v závěru ekumenické bohoslužby v brněnském Husově sboru náboženské obce Církve československé husitské seznámil kazatel Jiří Gruber přítomné s obsahem dopisu, který mu přišel z Vatikánu jako odpověď papeže na dopis synodu ČCE, jehož byl předsedou.

Setkání ekumenické delegace z ČR s papežem ve Vatikánu v červnu 2015

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Martin Vaňáč