Jste zde

Martin Vaňáč

Dopřeje si papež František odpočinek?

V neděli 9. října 2016 oznámil papež František svůj úmysl v sobotu 19. listopadu 2016 jmenovat 13 nových kardinálů z pěti kontinentů a 11 zemí.

Klerikalismus

Nejprve se zamysleme nad samotným pojmem klerikalismus.1 Přesně jej definovat není snadné. Německý církevní historik Hubert Jedin (1900-1980) k tomu uvedl: „Klerikalismus, to není žádný pojem, nýbrž heslo.

Apoštolská exhortace Amoris laetitia

S napětím očekávaná apoštolská exhortace, která je výsledkem dvouletého synodálního procesu, byla ve Vatikánu zveřejněna v pátek 8. dubna 2016 s názvem Amoris laetitia (Radost lásky, zkratka AL).1 Úmyslně nese datum papežova podpisu 19. března, tj. slavnosti sv.

K odvolání kněze v Litomyšli

Z domácího církevního dění mě zaujala především kauza odvolání kněze Jiřího Veselého, jednoho z litomyšlských kněží z kongregace salesiánů. Už koncem ledna 2016 jsem byl na farářském kurzu Spolku evangelických teologů upozorněn na údajně nadstandardní ekumenickou spolupráci v Litomyšli. Dříve než jsem si o této spolupráci na místní úrovní zjistil více informací, dozvěděl jsem se, že rozhodnutím biskupa-generálního vikáře Josefa Kajneka z 1. března 2016 bylo ke stejnému dni ukončeno kněžské působení Jiřímu Veselému v královéhradecké diecézi.

Obměna biskupů pokračuje

Plzeňská diecéze má nového biskupa. Dne 12. února 2016 jím byl jmenován Tomáš Holub, který od roku 2011 zastává funkci generálního sekretáře České biskupské konference. S ohledem na angažmá v diskusi a obhajobě tzv. majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (podle zákona č. 428/2012 Sb.) je pro mnohé velmi úzce spojen s tímto tématem, někdy s nadsázkou považovaným za šesté církevní přikázání („Nebudeš zpochybňovat církevní restituce.“).

K aktuálním otázkám ekumenického dialogu

Oba lednové modlitební týdny za jednotu křesťanů jsou vhodnou příležitostí k zamyšlení nad aktuální situací ekumenického dialogu.1 Pro inspiraci přikládám pár svých osobních poznámek, které jsem na toto téma přednesl v rámci panelové diskuse České křesťanské akademie v červnu 2015.2 Pokusil jsem se zamyslet nad tím, co si myslím, že je třeba v rámci ekumenického dialogu dělat:

Knihovnička Getseman

NEUNER, Peter, ZULEHNER, Paul M. Přijď království tvé : praktické učení o církvi. Praha : Vyšehrad, 2015. 272 s. Edice Teologie, Základní teologická témata, svazek 1.

Ohlédnutí za synodou o rodině

Řádné valné shromáždění synody biskupů v neděli 24. října 2015 skončilo, ale synodální proces ještě neskončil. Kromě očekávaného papežova dokumentu, tzv. apoštolské exhortace, která je od synody v roce 1974 pravidelnou papežovou volnou reflexí projednávaného tématu, má před sebou církev ještě proces recepce, tj. přijetí výsledků synody ve svém životě a praxi. Český překlad závěrečného dokumentu synody byl zveřejněn 13.

Knihovnička Getseman

KASPER, Walter. Milosrdenství : základní pojem evangelia – klíč křesťanského života. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. 229 s.

50 let existence synody biskupů

Ve dnech 4.–25. října 2015 se ve Vatikánu uskuteční XIV. řádné valné shromáždění synody biskupů1 na téma „Povolání a poslání rodiny v církvi a v současném světě“. V jejím průběhu je na 17. října naplánovaná oslava 50. výročí této instituce, která je plodem znovuobjevené biskupské kolegiality v katolické církvi po II. vatikánském koncilu. Při té příležitosti bych rád ve stručnosti přiblížil diskuse kolem vzniku této instituce, její účastníky a typický průběh synodálního procesu.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Martin Vaňáč