Jste zde

Martin Vaňáč

Ne násilí ve jménu náboženství, ne islamofobii

Nepovažuji se za odborníka na terorismus, mezináboženský dialog nebo islám. Téma vztahu islámského terorismu a sílící islamofobie jsem si výrazněji všimnul 15. prosince 2014 v souvislosti s útokem v australském Sydney, kde policii známý recidivista přepadl kavárnu a zadržoval rukojmí až do policejního zásahu.

Média a Islamabade jako politický „kapitál“

Jaroslav Vokoun profesorem

Dne 18. prosince 2014 převzal doc. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D. od ministra školství v pražském Karolinu jmenovací dekret a stal se novým profesorem v oboru Teologie (s účinností od 19. září 2014). Jmenován byl na návrh vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) učiněný na zasedání dne 24. dubna 2014, kdy předseda hodnotící komise prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. zhodnotil jeho vědeckou, pedagogickou a organizační práci a Jaroslav Vokoun vystoupil s přednáškou „Tři modely dynamiky tradice a její případné blokace a deblokace“. Jaroslav Vokoun (nar.

Pastorační plánování v naší zemi?

Na začátku nového občanského roku někteří lidé formulují svá předsevzetí a své plány nebo si alespoň stanoví priority své činnosti. Také v katolické církvi začíná být pastorační plánování nebo různě tematické roky čím dál populárnější. Mám pocit, že je toho někdy až příliš.

Rok zasvěceného života

Tři hlavní ekumenické teze koncilu

Katolický křesťan a ekumenické hnutí podle předmluvy a první kapitoly dekretu o ekumenismu 2. vatikánského koncilu

Padesáté výročí vydání dekretu o ekumenismu Unitatitis redintegratio (zkratka UR) je vhodnou příležitostí k určité bilanci.1 Místo přehledu práce ekumenických komisí, dokumentů a událostí považuji za důležitější připomenout, jaké postoje ve vztahu k ekumenickému hnutí by měly být pro katolické křesťany samozřejmostí.

Knihovnička Getseman

Kasperovo evangelium o rodině

KASPER, Walter. Evangelium o rodině: úvodní projev k připravované synodě o rodině. Kostelní Vydří, 2014. 60 s.

Na okraj blahořečení papeže Pavla VI.

Vatikánská „továrna na svaté“, jak se začalo přezdívat Kongregaci pro blahořečení a svatořečení za pontifikátu Jana Pavla II. (1978–2005), který procesy beatifikace a kanonizace výrazně zjednodušil a prohlásil více svatých než všichni jeho předchůdci od 16. století dohromady (konkrétně 482 svatých a 1338 blahoslavených), pracuje na plné obrátky i za papeže Františka. Ten se nezdráhá využít svého práva zjednodušeného svatořečení, tj.

K synodě biskupů o rodině

Mimořádné zasedání synody biskupů na téma Pastorační výzvy pro rodinu v podmínkách evangelizace, které se uskutečnilo ve dnech 5.–19. října 2014 v Římě, patřilo k nejsledovanějším církevním událostem poslední doby.1 Zvídavý zájemce nalezne celou řadu komentářů a reportáží různé kvality, včetně důkladné dokumentace na stránkách Vatikánu. Rád bych přidal jen pár poznámek.

„Deratzingerizace“ římské kurie?

Papež František je mnohými přijímán s nadšením. Stále hlasitěji se ozývají i jeho kritici, především z řad milovníků „starých pořádků“, tzv. tradicionalistů. Zatímco příznivci očekávají, že udělá v římské kurii konečně „pořádek“, odpůrci bijí na poplach a kritizují údajné čistky ve Vatikánu.1

Mýty kolem emeritního papeže Benedikta XVI.

Ordinace místo exkomunikace?

Informace o exkomunikaci manželů Marthy a Gerda Heizerových kvůli jejich „soukromému slavení eucharistie bez kněze“, zveřejněná innsbruckým biskupem Manfredem Scheuerem 22. května 2014, vzbudila nejen v Rakousku velkou pozornost. Jednalo se o výsledek téměř tříletého šetření Kongregace pro nauku víry, které biskup Scheuer tuto záležitost jako závažnější trestný čin (graviora delicta) zřejmě koncem roku 2011 nahlásil. 1

Dialog v katolické církvi novověku

Nejprve1 uvedu citát z knihy Miluji svobodu od Notkera Wolfa (nar. 1940, od roku 2000 opat-primas, tj. nejvyšší představitel benediktinského řádu; vydalo ji Karmelitánské nakladatelství r. 2012): Jistý diecézní biskup mi před nedávnem řekl: „Ano, potřebujeme více pastorace a jsme na cestě k vytváření nových struktur.“ Odpověděl jsem mu: „Zapomeňte na struktury, z těch nikdy nevzešel žádný život.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Martin Vaňáč