Jste zde

Martin Vaňáč

Akolytky a lektorky

Zatímco vedení Evangelické církve metodistické v České republice se ujala poprvé žena v úřadu superintendentky, katoličtí křesťané latinského obřadu mohli v lednu 2021 přivítat alespoň skutečnost, že ženám bylo umožněno trvalé pověření službou lektorky a akolytky.

334 - únor 2021

Když se lidu Božímu nedostává proroků

 

Studium teologie ekumenicky

Dne 23. listopadu 2020 se uskutečnila valná hromada spolku Institut ekumenických studií v Praze (IES). S ohledem na epidemiologickou situaci se konala online. Hlavní náplň spolku spočívá v podpoře aktivit souvisejících s bakalářským programem Teologie křesťanských tradic na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tento studijní program navázal na ekumenické studium teologie, které IES otevřel v roce 1995.

333 - leden 2021

Aby všichni byli jedno

332 - prosinec 2020

Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných

 

Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.“ (Mt 18, 6)

331 - listopad 2020

Jak dlouho ještě?

330 - říjen 2020

Trable ve Vatikánu a svatováclavská bída

 

329 - září 2020

Finis coronat opus

328 - léto 2020

Nebesa vypravují o Boží slávě

„Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.“ (Ž 19, 2) „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země.“ (Mk 4, 26)

327 - červen 2020

Krizová opatření ustupují, problémy zůstávají

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Martin Vaňáč