Jste zde

Martin Vaňáč

Knihovnička Getseman

Kasperovo evangelium o rodině

KASPER, Walter. Evangelium o rodině: úvodní projev k připravované synodě o rodině. Kostelní Vydří, 2014. 60 s.

Na okraj blahořečení papeže Pavla VI.

Vatikánská „továrna na svaté“, jak se začalo přezdívat Kongregaci pro blahořečení a svatořečení za pontifikátu Jana Pavla II. (1978–2005), který procesy beatifikace a kanonizace výrazně zjednodušil a prohlásil více svatých než všichni jeho předchůdci od 16. století dohromady (konkrétně 482 svatých a 1338 blahoslavených), pracuje na plné obrátky i za papeže Františka. Ten se nezdráhá využít svého práva zjednodušeného svatořečení, tj.

K synodě biskupů o rodině

Mimořádné zasedání synody biskupů na téma Pastorační výzvy pro rodinu v podmínkách evangelizace, které se uskutečnilo ve dnech 5.–19. října 2014 v Římě, patřilo k nejsledovanějším církevním událostem poslední doby.1 Zvídavý zájemce nalezne celou řadu komentářů a reportáží různé kvality, včetně důkladné dokumentace na stránkách Vatikánu. Rád bych přidal jen pár poznámek.

„Deratzingerizace“ římské kurie?

Papež František je mnohými přijímán s nadšením. Stále hlasitěji se ozývají i jeho kritici, především z řad milovníků „starých pořádků“, tzv. tradicionalistů. Zatímco příznivci očekávají, že udělá v římské kurii konečně „pořádek“, odpůrci bijí na poplach a kritizují údajné čistky ve Vatikánu.1

Mýty kolem emeritního papeže Benedikta XVI.

Ordinace místo exkomunikace?

Informace o exkomunikaci manželů Marthy a Gerda Heizerových kvůli jejich „soukromému slavení eucharistie bez kněze“, zveřejněná innsbruckým biskupem Manfredem Scheuerem 22. května 2014, vzbudila nejen v Rakousku velkou pozornost. Jednalo se o výsledek téměř tříletého šetření Kongregace pro nauku víry, které biskup Scheuer tuto záležitost jako závažnější trestný čin (graviora delicta) zřejmě koncem roku 2011 nahlásil. 1

Dialog v katolické církvi novověku

Nejprve1 uvedu citát z knihy Miluji svobodu od Notkera Wolfa (nar. 1940, od roku 2000 opat-primas, tj. nejvyšší představitel benediktinského řádu; vydalo ji Karmelitánské nakladatelství r. 2012): Jistý diecézní biskup mi před nedávnem řekl: „Ano, potřebujeme více pastorace a jsme na cestě k vytváření nových struktur.“ Odpověděl jsem mu: „Zapomeňte na struktury, z těch nikdy nevzešel žádný život.

Čeští biblisté na ETF se činí

Čeští biblisté na Evangelické teologická fakultě Univerzity Karlovy v Praze  (ETF) se činí, takže zájemci o studium bible mají co číst a z čeho vybírat. Už v polovině roku 2013 vydalo nakladatelství Vyšehrad rozsáhlý (840 s.) Úvod do Nového zákona, Přehled literatury a teologie od Petra Pokorného (nar. 1933) a Ulricha Heckela (nar. 1958). Jedná se o kompletní úvod do novozákonní literatury a teologie přeložený z němčiny (originál vyšel v roce 2007), který nahradil starší a výrazně kratší Literární a teologický úvod do Nového zákona z roku 1993.

Papežové a ekumenismus

Ať se tedy marnotratní synové vrátí ke společnému otci, který je s láskou obejme, nevzpomínaje už bezpráví, kterého se kdysi dopustili proti Apoštolskému Stolci.“ (Pius XI., encyklika Mortalium animos z 6. ledna 1928) Tak znělo klasické vyjádření tzv. ekumenismu návratu, který katolická církev – po hlubší sebereflexi, pod vlivem vývoje ekumenického hnutí i po zkušenosti společného utrpení v době II. světové války – opustila. Nic na tom nemění skutečnost, že to někteří katolíci nevědí nebo vědět nechtějí.

Kardinál Joachim Meisner odchází

Německý kardinál Joachim Meisner byl hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby ve spišské katedrále sv. Martina v neděli 10. listopadu 2013. Ze zpráv o jeho návštěvě mě zaujaly dvě věci. Jednak připomněl svůj plánovaný odchod z úřadu arcibiskupa, jednak vyjádřil svůj dlouholetý vztah ke spišské diecézi, kam pravidelně dojíždí 43 let a do Německa se prý vrací povzbuzený ve víře.1

Jezuitský rozhovor s papežem

Mimořádnou pozornost katolického mediálního světa vzbudil rozhovor s papežem Františkem, který byl zveřejněn ve čtvrtek 19. září 2013. Ve stejnou dobu byl publikován jezuitskými časopisy v 16 zemích světa ve 12 jazykových verzích. Stal se ukázkou toho, co může znamenat, že František je prvním papežem z Tovaryšstva Ježíšova. Nápad vznikl v červnu na setkání šéfredaktorů jezuitských časopisů a byl reakcí na obecně známou nedůvěru papeže k novinářům a neochotu poskytovat rozhovory.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Martin Vaňáč