Jste zde

Martin Vaňáč

354 - prosinec 2022

Adventní doba v čase nejistoty

Na začátku adventní doby jsem narazil na dva citáty, na kterých je možné ukázat určitou proměnu vnímání společenské atmosféry v současné době.

„Na úsvitu třetího tisíciletí se však lidstvo probouzí ze zlého snu a žasne. Stačilo jen několik desetiletí, a hladomor, pandemie i válka se staly minulostí,“ napsal profesor hebrejské univerzity v Jeruzalémě Yuval Noah Harari ve své knize Homo deus: Stručné dějiny zítřka z roku 2015.

J.Š. Baar a úsilí o reformu církve

Portrét Jindřicha Šimona Baara v říjnových Getsemanech byl zaměřen na jeho působení kněze-spisovatele. Mail od pozorného čtenáře nás upozornil, že nebyla zmíněna jeho role v reformním hnutí katolických kněží. Baar se skutečně zúčastnil reformního hnutí kněžstva sdruženého v Zemské jednotě katolického duchovenstva (existovala v letech 1902–1907). Na ustavující valné schůzi Jednoty katolického duchovenstva 14. listopadu 1918 byl zvolen jeho předsedou. V dopise Sigismundu Bouškovi ze 4.

353 - listopad 2022

Šedesát let od zahájení II. vatikánského koncilu

352 - říjen 2022

Papež o dodávkách zbraní na Ukrajinu

351 - září 2022

Druhá fáze synodální cesty katolické církve

350 - léto 2022

Proměna odcházejícího arcibiskupa

349 - červen 2022

Přechodný arcibiskup

348 - květen 2022

Velikonoční prázdný hrob a plné hroby na Ukrajině

347 - duben 2022

Kažte evangelium

Náboženská víra podle sčítání na Slovensku

Štatistický úrad SR zveřejnil výsledky sčítání z roku 2021, které obsahují informace o náboženském vyznání obyvatel. Přestože i tyto výsledky vykazují některé trendy, které jsou pro situací církví a náboženských společností téměř v celé Evropě společné (pokles počtu členů tradičních církví; vzestup lidí věřících, kteří se nehlásí k církvím nebo je obtížné je k některé zařadit; nárůst počtu lidí „bez vyznání“), nejsou tak výrazné jako např. v České republice. Např.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Martin Vaňáč