Jste zde

Martin Vaňáč

352 - říjen 2022

Papež o dodávkách zbraní na Ukrajinu

351 - září 2022

Druhá fáze synodální cesty katolické církve

350 - léto 2022

Proměna odcházejícího arcibiskupa

349 - červen 2022

Přechodný arcibiskup

348 - květen 2022

Velikonoční prázdný hrob a plné hroby na Ukrajině

347 - duben 2022

Kažte evangelium

Náboženská víra podle sčítání na Slovensku

Štatistický úrad SR zveřejnil výsledky sčítání z roku 2021, které obsahují informace o náboženském vyznání obyvatel. Přestože i tyto výsledky vykazují některé trendy, které jsou pro situací církví a náboženských společností téměř v celé Evropě společné (pokles počtu členů tradičních církví; vzestup lidí věřících, kteří se nehlásí k církvím nebo je obtížné je k některé zařadit; nárůst počtu lidí „bez vyznání“), nejsou tak výrazné jako např. v České republice. Např.

346 - březen 2022

Den modlitby a půstu za mír

Náboženská víra podle sčítání v České republice

Trend, že se lidé stále méně hlásí k „tradičním církvím“, je zřejmý i ze zveřejněných výsledků ze sčítání v roce 2021. Podobně je možné pozorovat vzrůstající zdrženlivost k různým formám institucionalizovaného náboženství. Výsledky jsou však ovlivněny metodikou sčítání. Při srovnávání výsledků sčítání o náboženské víře je třeba vzít v úvahu celou řadu faktorů, které se do těchto výsledků promítají. Jednou z nich je způsob, jakým je položena otázka a zda jsou nabídnuty nějaké alternativy. Domnívám se, že výsledky může výrazně ovlivnit např.

345 - únor 2022

Nad výsledky sčítání 2021

Dne 13. ledna 2022 představil Český statistický úřad (ČSÚ) na tiskové konferenci první výsledky sčítání, které probíhalo v roce 2021. Součástí prezentace byly i údaje o náboženské víře. Mojí první reakcí bylo, že výsledky nepřinášejí nic extra nového nebo nečekaného. Na druhou stranu se jedná o zajímavý materiál, který stojí za pozornost.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Martin Vaňáč