Jste zde

Martin Vaňáč

346 - březen 2022

Den modlitby a půstu za mír

Náboženská víra podle sčítání v České republice

Trend, že se lidé stále méně hlásí k „tradičním církvím“, je zřejmý i ze zveřejněných výsledků ze sčítání v roce 2021. Podobně je možné pozorovat vzrůstající zdrženlivost k různým formám institucionalizovaného náboženství. Výsledky jsou však ovlivněny metodikou sčítání. Při srovnávání výsledků sčítání o náboženské víře je třeba vzít v úvahu celou řadu faktorů, které se do těchto výsledků promítají. Jednou z nich je způsob, jakým je položena otázka a zda jsou nabídnuty nějaké alternativy. Domnívám se, že výsledky může výrazně ovlivnit např.

345 - únor 2022

Nad výsledky sčítání 2021

Dne 13. ledna 2022 představil Český statistický úřad (ČSÚ) na tiskové konferenci první výsledky sčítání, které probíhalo v roce 2021. Součástí prezentace byly i údaje o náboženské víře. Mojí první reakcí bylo, že výsledky nepřinášejí nic extra nového nebo nečekaného. Na druhou stranu se jedná o zajímavý materiál, který stojí za pozornost.

245 - únor 2022

Nad výsledky sčítání 2021

Dne 13. ledna 2022 představil Český statistický úřad (ČSÚ) na tiskové konferenci první výsledky sčítání, které probíhalo v roce 2021. Součástí prezentace byly i údaje o náboženské víře. Mojí první reakcí bylo, že výsledky nepřinášejí nic extra nového nebo nečekaného. Na druhou stranu se jedná o zajímavý materiál, který stojí za pozornost.

245 - únor 2022

Nad výsledky sčítání 2021

Dne 13. ledna 2022 představil Český statistický úřad (ČSÚ) na tiskové konferenci první výsledky sčítání, které probíhalo v roce 2021. Součástí prezentace byly i údaje o náboženské víře. Mojí první reakcí bylo, že výsledky nepřinášejí nic extra nového nebo nečekaného. Na druhou stranu se jedná o zajímavý materiál, který stojí za pozornost.

344 - leden 2022

Dva typy kněží a výběr biskupů

Oba přeložené články v lednovém čísle Getseman reagují na dění ve světové církvi, ale prolínají se s aktuálním děním v českém církevním prostředí.

343 - prosinec 2021

Dvě vzpomínky

Adventní doba má dvojí povahu. Jednak je dobou přípravy na oslavu narození Spasitele, tedy prvního příchodu Syna Božího mezi lidi. Zároveň je dobou, v níž vedeni touto vzpomínkou směřujeme v myšlenkách k očekávání druhého Kristova příchodu na konci věků. Proto by měla být dobou radostného očekávání. Prosincové číslo Getseman se však z podstatné části věnuje nedávným odchodům, dvěma úmrtím přátel a spolupracovníků.

342 - listopad 2021

Synodalita a změna smýšlení

341 - říjen 2021

Synodální proces začíná

340 - září 2021

Slova o této době?

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Martin Vaňáč