Jste zde

Martin Gruber

Drak, čarodějnice a pastýři

Střet pohanství a křesťanství ve středověké velšské literatuře.

Tři motivy z velšských legend a pověstí, mohou ukazovat na konfrontaci mezi nastupujícím křesťanstvím a ustupujícím starším náboženstvím Keltů ve Walesu a Bretani. Světec (nebo hrdina) se střetává s rozličným duchovním nepřítelem – v mém výběru je to drak, skupina čarodějnic a – možná trochu překvapivě – tlupa pastýřů.

Gereint. Hledání ztraceného světce.

Úvod

V Cornwallu, na poloostrově Roseland, leží obec Gerrans, jejíž kostel ze třináctého století je zasvěcen svatému Gereintovi. Co je to ovšem za světce? Otázka je zajímavá, protože toto jméno několik významných mužů keltského království Dumnonie – rozkládajícího se zhruba na území dnešního Devonu a Cornwallu, zahrnujícího však i podstatnou část Somersetu. Hledání odpovědi rozhodně nebude snadné. Problém s Gereintem totiž nespočívá – jako u mnoha jiných keltských osobností – v nedostatku pramenů o něm, ale v jejich zmatečnosti a nejasnosti.

Illtyd

Bojovník Illyd Farfog („Rytíř“) sloužil podle legendy v 5. století na dvoře krále Poulenta (Paulinus) v Penychenu (jižní Wales). Během služby se stal svědkem krutého trestu, který postihl jeho vojáky, kteří během lovu hrubě vyžadovali – a dostali – pokrm na pou-stevníku Cadocovi: zaživa je pohltila zem.

Šťastná země ve vybraných mytologických textech

Čtyři mytologické texty o „šťastné zemi“, o ideálním světě a jeho vládci vznikly v rozmezí zhruba čtyřiadvaceti století.

Řecko (6. st. př. Kr.)

„A když potom konec věcí,

morana je zahalila,

daleko od všechněch lidí

sídla jim a živobytí

dal syn Kronův, otec Zeus,

na samotném konci světa,

daleko od nesmrtelných,

a tam je jim králem Kronos.

Moling

Moling, „jeden ze čtyř velkých proroků ostrova Erin“ se podle legendy narodil jako nemanželský syn statkáře Faélanta a jeho švagrové Emnait. Zahanbená dívka porodila v závěji u hory Sliabh Luachra; sníh té zimy dosahoval dospělému muži po ramena. Andělé novorozeně obklopili, takže jejich žárem roztál sníh, a přestože matka chtěla dítě zabít, Boží moc to nedopustila.

Arilda

„…tvá mysl se ke Kristu povznesla vzhůru,

jemu jsi svou lásku věnovala.

Svůj život Kristu jsi odevzdala

a v jeho síle přemohla Nepřítele.

(…) Nevěsto Kristova, moudrá panno,

Dyfrig (Dubricius)

Podle legendy ze 12. století se Dyfrig narodil Eurddil, dceři ergyngského krále Peibia, jako dítě neznámého (nadpřirozeného?) otce.

Tewdrig

Tewdrig byl, pravděpodobněji v 7. než v 6. století, králem Glywysingu. (Nebo Gwentu, obě království mohla mít společného panovníka.

Černý Yscolan

Možný odkaz na očistec ve středověké velšské poezii

Ve sbírce velšských básní (či písní), známé jako Carmarthenská černá kniha, ze třináctého století, nacházíme dva duchovní texty, pojmenované podle kajícníka Yscolana. Chci se zde pokusit zjistit, skrývá-li se za ním postava historická, mytická či „pouze“ literární, a jaké skutečné pozadí má pokání, které podstupuje.

První píseň Yscolanova

´Tvůj kůň je černý, černý je tvůj plášť,

Melangell

Velmi pozdní legenda sděluje, že Melangell (lat. Monacella) se narodila jako dcera irského krále Jowchela, což by snad mohl být ulsterský panovník Eochaid mac Condlai, vládnoucí v letech 532–553, a uprchla před sňatkem do Walesu, aby tam mohla svobodně sloužit Bohu.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Martin Gruber