Jste zde

Martin Gruber

Uther Pendragon, otec krále Artuše

ÚVOD

Postava Artušova otce Uthera Pendragona, kterou ze střípků starších motivů poskládal dohromady v monumentálního literárního hrdinu kanovník Geoffrey z Monmouthu (asi 1095–1155), je dodnes populární a vzbuzuje přirozenou zvědavost. Která historická osobnost se za Utherem skrývá? A skrývá se za ním vůbec nějaká?

Keltští ochránci zvířat v legendách vrcholného středověku

Ne všichni keltští svatí byli přísní vegetariáni, laskavý vztah ke zvířatům měla ovšem většina z nich, rozhodně ti, kdo vedli - aspoň po určité období – život poustevnický. Přátelili se se zvířaty a ochraňovali je. Za mnohé tu chci předložit tři epizody z velšských legend dvou svatých mužů a jedné svaté ženy, které to velmi dobře ilustrují.

Svatební obřad jisté „neliturgické“ denominace v praxi

Jsa zvědav, jak probíhá svatba v nejmenované protestanské denominaci, rozhodl jsem se zpestřit si časné sobotní odpoledne – jak jsem doufal – pro mě přínosnou liturgickou akcí. Jelikož tito křesťané využili – z důvodu prostornosti – kostel naší církve, nemusel jsem chodit daleko.

Andělé a démoni (a mezi nimi lidé)

Křesťanské legendy – zdaleka ne pouze keltské – nezřídka obsahují zmínky o setkání s anděly (jen v životopise Columcillově jich najdeme čtyřiadvacet) a rovněž démonickými mocnostmi. Zaměřím se tu na šest méně známých příběhů velšských světců, ve kterých dochází ke kontaktu našeho světa s duchovním. Budu je však spíše glosovat, než systematicky vykládat.

Případ unesené královny

Keltští bohové v křesťanské legendě

Společenství svatých kolem stolu Páně

Dokud tedy Pán nepřijde ve své slávě a všichni andělé s ním, kdy také zničí smrt a všechno mu bude podřízeno, někteří jeho učedníci putují po zemi, jiní se po smrti očišťují, další jsou oslaveni a hledí ´jasně na samého trojjediného Boha, jak je.´“ (Lumen gentium 7, 49)

Trest smrti jako odplata, nebo brána do nebe?

Právo trestat smrtí je právo hrozné, a soudíc podle jeho dějin a vývoje, bude v budoucnosti zrušeno.“ (T. G. Masaryk)1

Wittgenstein: muž, který se odmítl stát teologem

„…Goethe tvrdil, že všechny věci jsou vlastně metafory. Všechno, co je přechodné, je pouze metaforický odkaz. My všichni jsme něčím takovým.“ (Joseph Campbell)

Gwenfrewi z Gwytherinu neboli svatá Wenefred

Když Gerald de Barri píše v roce 1191 svoje „Putování po Walesu“, nezmiňuje se vůbec o svaté Wenefred ani o jejím zázračném prameni v Holywellu. Zřejmě byla dosud lokální světicí, jakkoli už několik desetiletí před tím benediktini ze Shrewsbury odnesli ostatky a jeden z nich, Robert Pennant, oslavil její život legendou. Kdo byla tato velšská žena – nebo dívka – která vděčí za svou popularitu anglosaským a normanským mnichům?

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Martin Gruber