Jste zde

Martin Gruber

Abhartach

Drobný příspěvek k irskému folklóru

Na severoirském venkově najdeme pod hlohem tři kameny – jeden velký a dva menší – kterým se říká „Slaghtavertský dolmen“. Pod nimi mají spočívat kosti nejslavnějšího irského upíra Abhartacha.

Mongfind, archetyp zlé královny

V čem by spočívala zápletka pohádky o Sněhurce, kdyby nevinné dívce neusilovala o život královská macecha s kouzelným zrcadlem? Shakespearova Cymbelína si lze bez zlé královny, která nenávidí šlechetnou Imogenu, také jen sotva představit. A Bílá čarodějnice Jadis, stvořená C. S. Lewisem pro Narnii, patří do téže kategorie. - Halloween, jak se dnes - pod vlivem křesťanství – říká podzimnímu keltskému svátku Samhain, je spjatý také s takovou ženou, žijící na rozhraní času mýtického a historického.

Vybrané pasáže ze „Života svatého Kentigerna“ od Jocelyna z Furness

Jocelynova legenda o svatém Kentigernovi z konce dvanáctého století je nejstarší dochovanou kompletní biografií tohoto populárního skotského světce. Od událostí, které popisuje, je však vzdálená víc než půl tisíciletí a také skutečnost, že vznikla takříkajíc „na objednávku“, vzbuzuje určité pochybnosti o její historické spolehlivosti. Vždyť podle ní měl Kentigern založit glasgowské biskupství ve druhé polovině šestého století, prvním bezpečně doloženým biskupem v Glasgow je však až jakýsi Masqwen (MacSuein?) kolem roku 1050.

Původ biskupa Kentigerna

Tři kmenové trůny ostrova Prydain. (…) Artuš, hlavní pán v Penrionydu na Severu, a Cyndeyrn/Kentigern Garthwys, hlavní biskup, a Gurthmwl Guledic, hlavní starší.“ (Velšské Triády 1)1

I.

O zázračných vodách a svatých léčitelích

Tělo člověka je ze země, jeho krev z moře, oči ze slunce, jeho dech z větru, mysl z nestálosti mraků, kosti z kamene, duše z Ducha Svatého, jeho porozumění ze Světla Světa, tedy Krista.“

(z velšského lékařského rukopisu, kolem roku 1400)1

O pokání v keltské církvi

Krátký a nesystematický exkurz do nesmírně košatého tématu

Zde se začíná prolog o podávání léků duším. Chystáme se hovořit o lécích na zranění, podle rozhodnutí dřívějších Otců… Nejprve stanovíme léčbu.“ (Cummeanův Penitenciář)1

Taliesin

Bardové a jejich doba

Uther Pendragon, otec krále Artuše

ÚVOD

Postava Artušova otce Uthera Pendragona, kterou ze střípků starších motivů poskládal dohromady v monumentálního literárního hrdinu kanovník Geoffrey z Monmouthu (asi 1095–1155), je dodnes populární a vzbuzuje přirozenou zvědavost. Která historická osobnost se za Utherem skrývá? A skrývá se za ním vůbec nějaká?

Keltští ochránci zvířat v legendách vrcholného středověku

Ne všichni keltští svatí byli přísní vegetariáni, laskavý vztah ke zvířatům měla ovšem většina z nich, rozhodně ti, kdo vedli - aspoň po určité období – život poustevnický. Přátelili se se zvířaty a ochraňovali je. Za mnohé tu chci předložit tři epizody z velšských legend dvou svatých mužů a jedné svaté ženy, které to velmi dobře ilustrují.

Svatební obřad jisté „neliturgické“ denominace v praxi

Jsa zvědav, jak probíhá svatba v nejmenované protestanské denominaci, rozhodl jsem se zpestřit si časné sobotní odpoledne – jak jsem doufal – pro mě přínosnou liturgickou akcí. Jelikož tito křesťané využili – z důvodu prostornosti – kostel naší církve, nemusel jsem chodit daleko.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Martin Gruber