Jste zde

Martin Gruber

Merlin a jeho prorocké básně

Jakkoli jsem se postavou „čaroděje“ Merlina/Myrddina zabýval už dříve, a rovněž některými z proroctví, jež jsou mu připisována,1 mnohé k tomuto tématu zbývá dodat. Především je důležité si ujasnit, od kdy a v jakých souvislostech se Merlin začal objevovat ve velšské literatuře.

Hledání grálu/ hledání otce

Alternativní – lehce psychoanalytický – pokus o výklad základního artušovského mýtu

Obludy v keltských legendách

Ne všichni keltští světci měli co do činění s nestvůrnými bytostmi – Cybi „Snědý“ si například docela dobře vystačil s lidskými darebáky – nicméně mnozí z nich ano. A nemám teď na mysli obludy dobrodušné, jakou byla ta, jež na hřbetě převezla z Irska do Walesu Scutina, aby mohl varovat opata Davida před vražedným spiknutím mnichů,1 nýbrž příšery zlé, nebezpečné, vražedné.

Bylo to trochu jinak...

Keltské mnišství je někdy spojeno se zkreslenými představami, které se nezřídka objevují v populárních plátcích a bývá jim bez ověření věřeno. Tři z nich bych tu chtěl uvést na pravou míru.

Velští svatí a dary z nebe

Dary z nebeského světa – hmotné sice, ale duchovního původu - se občas v životopisech keltských světců vyskytují. Nejslavnějším takovým darem byla slavná „berla Ježíšova“, „Bachal Isu“, kterou misijní biskup pro Irsko - Patrik - obdržel od jakéhosi ostrovního poustevníka a ten prý přímo od Ježíše. (Ovšem jako mnoho jiných posvátných památek, ani ona nepřečkala období reformace.) Rovněž velští hrdinové víry podobné dary někdy dostávali – a o nich teď budu psát.

Křesťanský král a pohanská bohyně

V tomto krátkém článku se chci zamyslet nad velšskou pověstí, která – ač zaznamenána poměrně pozdě - obsahuje velmi starou látku. Neobyčejně zajímavě se v ní prolíná svět historický se světem mýtickým. Souvisí velice úzce s artušovskou tématikou, v klasické podobě ji však známe znatelně přetvořenou.

Král Urien a Modron, dcera Avallachova.

Počátky britského křesťanství v podání velšských triád

Keltské křesťanství nachází pochopitelný ohlas i ve Velšských triádách (Trioedd Ynys Prydein), což je jakási středověká pomůcka pro bardy, sdružující jednotlivá témata mytologie, historie a folklóru po trojicích. Jejich hodnotu samozřejmě problematizují novověké doplňky, o kterých tu ještě bude okrajově pojednáno.

Triáda (90)

Abhartach

Drobný příspěvek k irskému folklóru

Na severoirském venkově najdeme pod hlohem tři kameny – jeden velký a dva menší – kterým se říká „Slaghtavertský dolmen“. Pod nimi mají spočívat kosti nejslavnějšího irského upíra Abhartacha.

Mongfind, archetyp zlé královny

V čem by spočívala zápletka pohádky o Sněhurce, kdyby nevinné dívce neusilovala o život královská macecha s kouzelným zrcadlem? Shakespearova Cymbelína si lze bez zlé královny, která nenávidí šlechetnou Imogenu, také jen sotva představit. A Bílá čarodějnice Jadis, stvořená C. S. Lewisem pro Narnii, patří do téže kategorie. - Halloween, jak se dnes - pod vlivem křesťanství – říká podzimnímu keltskému svátku Samhain, je spjatý také s takovou ženou, žijící na rozhraní času mýtického a historického.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Martin Gruber