Jste zde

Miroslav Zvelebil

Kateřina Alexandrijská

Je třeba poznamenat, že si svatá Kateřina zaslouží obdiv pro pět věcí: za prvé pro svou moudrost, za druhé pro svou výmluvnost, za třetí pro svou stálost, za čtvrté pro svou cudnou čistotu a za páté pro svou v

Karel Martel

Karel Martel (680–741) byl synem Alpaisy, druhé ženy Pipina II., a nebyl tudíž určen k tomu „zdědit“ moc svého otce, který porazil Neustrijce a v roce 687 znovu sjednotil království. V roce 714, když zemřel, po sobě Pipin II. zanechal pouze nezletilé syny; synové Drogo a Grimoald ho do hrobu předešli.

Svatá Hildegarda: Chor ctností: mysterium

Přeložil Oldřich Novotný. Poprvé vydáno v Literární a umělecké revue Obrození I. (1912), s. 470–476.

Ludmila

Všichni zlí pocházejí ze semene Drahomíry – jméno znamená mír dračice -, všichni dobří, kteří trpí pro spravedlnost, pocházejí ze semene svaté Ludmily, jejíž jméno znamená lidu milá.

Hildegarda z Bingenu: Harmonická symfonie nebeských zjevení

Přeložil Miroslav Zvelebil v létech 2002 – 2020 podle edice Saint Hildegard of Bingen: Symphonia : A critical edition of the Symphonia armonie celestium revelationum [Symphony of the harmony of celestial revelations] with introduction, translations, and commentary by Barbara Newman. Ithaca and London : Cornell University Press, 1998.

Markéta Antiochijská

O svaté Markétě píše Jakub de Voragine ve Zlaté legendě z 13. století následující: „Margareta – Markéta se jmenuje podle drahocenné perly, která se nazývá margarita. Tato perla je bílá, malá a dokonalá.

Justin

Iústinos (popraven asi r.

Pachomios

Pachomios (kol. 292–346), zakladatel egyptského mnišství, se narodil pohanským rodičům v Esně (Horní Thebais, jih Egypta). Základní pohnutkou k jeho obrácení ke křesťanství ve věku asi dvaceti let byla láska, s jakou křesťané jednali s císařskými vojáky. Vstoupil do školy poustevníka Palaimona (zemř. asi r.

Jiří

Jiří, tribun v římském vojsku, rodem z Kappadokie, přišel jednou v provincii Libyi do města, jež se jmenuje Silena. U toho města bylo jezero veliké jako moře a v něm se skrýval jedovatý drak. Ten mnohokrát zahnal na útěk lid, jenž proti němu ozbrojen vytáhl, a přicházel k hradbám města a svým dechem všechny otravoval.

Patrik

Poprvé přišel Patrik do Irska, když mu bylo 16 let, jako otroka ho přivleklo pirátské vojsko irského krále Nialla Noigiallacha. Byl pak prodán náčelníku Miliucovi, jehož území se prostíralo od břehů jezera Loss Neagh až k pohoří Slemish.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Miroslav Zvelebil