Jste zde

Miroslav Zvelebil

Karl Rahner

Karl Rahner se narodil 5. března 1904 ve Freiburku a zemřel 30. března 1984 v Innsbrucku. Zanechal po sobě nesmírně rozsáhlé teologické dílo a je považován za jednoho z nejvýznamnějších katolických teologů 20. století.

Marek

Evangelista Marek byl rodem levita a byl kněz. Apoštol Petr ho pokřtil a vzdělal v křesťanské víře a on ho pak doprovázel na jeho cestě do Říma. Když tam Petr kázal evangelium, prosili věřící, kteří byli v Římě, svatého Marka, aby sepsal evangelium na věčnou paměť věřících.

Perpetua a Felicitas

Během pronásledování za císařů Valeriana a Galliena byli v Africe ve městě Thuburbo zatčeni ctihodní Saturus a Saturninus, mladí muži a bratři, dále Revocatus a jeho sestra Felicitas, a také Perp

Matěj

V době mezi nanebevstoupením Páně a sesláním Ducha svatého shromáždili se apoštolové u společné večeře.

Knihovnička Getseman

Zdeněk Kratochvíl: Alternativy (dějin) filosofie, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2020. 444 s. ISBN 978-80-7465-394-0.

Hildegarda z Bingenu: Symfonie panen a Symfonie vdov

V tomto příspěvku přináším starší a svoje české překlady dvou liturgických písní Hildegardy z Bingenu (1098–1179), Symfonie panen a Symfonie vdov s komentáři.

František Saleský

František se narodil v Thorens v Horním Savojsku roku 1567 jako první ze třinácti dětí v tradiční katolické rodině. Svá studia zahájil u jezuitů v Paříži (College Clermont), následovala práva v Padově (doktorský titul získal v roce 1591).

Barbora

Za dob císaře Maximiána žil v Nikomédii jeden pohan vznešeného původu a nesmírně bohatý. Jmenoval se Dioskurus a měl překrásnou dceru Barboru. Protože vynikala tělesnou krásou, otec ji nade všechno miloval a uzavřel ji do převysoké věže, kterou dal pro ni vystavět, aby ji nespatřil žádný muž.

Kateřina Alexandrijská

Je třeba poznamenat, že si svatá Kateřina zaslouží obdiv pro pět věcí: za prvé pro svou moudrost, za druhé pro svou výmluvnost, za třetí pro svou stálost, za čtvrté pro svou cudnou čistotu a za páté pro svou v

Karel Martel

Karel Martel (680–741) byl synem Alpaisy, druhé ženy Pipina II., a nebyl tudíž určen k tomu „zdědit“ moc svého otce, který porazil Neustrijce a v roce 687 znovu sjednotil království. V roce 714, když zemřel, po sobě Pipin II. zanechal pouze nezletilé syny; synové Drogo a Grimoald ho do hrobu předešli.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Miroslav Zvelebil