Jste zde

Zprávy

Slovensko: Reorganizace katolických diecézí
Bratislava (KAP) Arcibiskupem nově zřízené bratislavské arcidiecéze byl jmenován dosavadní pomocný biskup trnavsko-bratislavský Stanislav Zvolenský. Dosavadní arcibiskup Ján Sokol zůstane ordinářem zmenšené trnavské arcidiecéze, metropolitou se však stává Zvolenský. Pozorovatelé tento krok dávají do souvislosti s minulostí Jána Sokola, který byl veden jako agent komunistické tajné policie StB. Na seznamech spolupracovníků StB je sice coby důvěrník uveden i Zvolenský, ten ovšem v době pádu komunismu měl pouze 31 let.
Kromě zmíněných dvou diecézí na Slovensku vznikla ještě diecéze žilinská, jejím ordinářem se stal dosavadní bánskobystrický pomocný biskup Tomáš Galis.
Vatikán zároveň reorganizoval i řeckokatolickou církev na Slovensku: Bratislava byla povýšena na eparchii, která nyní řídí celou slovenskou řeckokatolickou církve. Jejím biskupem se stal Peter Rusnák (nar. 1950). Také Košice byly povýšeny z exarchátu na eparchii.
Proti změnám se postavili političtí zástupci maďarské menšiny, kteří se obávají toho, že Maďary obývané území je po reformě rozdrobeno do většího počtu převážně slovenských diecézí.

Nová reprezentantka evropských řeholníků
Brusel (KAP) Novou předsedkyní zastřešujícího Svazu evropských řádových představených (UCESM) se stala belgická salesiánka sestra Ludgardis Craeynest. Novým místopředsedou je P. Manoel Bardosa z Portugalska. Organizace zastřešuje asi 400 tisíc řeholnic a řeholníků z 26 evropských států.

Vatikán uveřejnil směrnice o procesu blahořečení
Vatikán (KAP) Nové rozsáhlé církevní instrukce o svatořečeních nazvané Sanctorum Mater byly uveřejněny v Římě. Dokument navazuje na stávající normy, precizuje souhru mezi Vatikánem a biskupy a zvláště klade důraz na předpoklady procesu svatořečení. Budoucí světec či světice podle něho musí mezi věřícími požívat pověst svatosti, která nesmí být „produkována uměle". Místní biskup musí zajistit, že kandidáti se „těší autentické a rozšířené pověsti svatosti nebo mučednictví," a tento názor musí sdílet „významná část božího lidu".
Navíc dokument zdůrazňuje, že uctívání kandidáta svatosti smí bez vatikánského schválení mít pouze soukromý charakter. Příslušný biskup musí zajistit, aby se „služebník boží nestal předmětem nezákonného kultu." Za tím účelem je třeba přezkoumat jeho hrob, obydlí a jiná místa, zda se na nich nenacházejí stopy takového kultu.
Podle slov kardinála Saraivy Martinse předpokladem blahořečení nebo svatořečení zůstává i nadále medicínsky potvrzení „zázračné uzdravení" na přímluvu budoucího světce. „Církev si potřebuje být podpisem nebes jista," řekl prefekt Kongregace pro svatořečení při představení nového dokumentu. Nestačí tedy událost, které je prožívána jako zázrak jen subjektivně. Jedinou výjimkou je svatořečení mučedníků, kde se potvrzení zázraku nevyžaduje.
Proces svatořečení může být zahájen nejdříve pět let po smrti, zde však papež občas uděluje výjimky. Tak tomu bylo v případě předchozího pontifika Jana Pavla II., jehož proces započal již 87 dní po smrti, nebo naposledy v případě poslední fatimské vizionářky sestry Lucie dos Santos, jež zesnula teprve před třemi roky.

Další obvinění šéfa polského Radio Maryja
Varšava (KAP) Státní zastupitelství v Toruni zahajuje výslechy svědků v novém případu P. Tadeusze Rydzyka, šáfa ultranacionalistické a ultrakatolické rozhlasové stanice Radio Maryja. Národní židovský svaz Rydzyka viní z projevů antisemitismu, jichž se měl dopustit během své přednášky na toruňské vysoké škole v roce 2007. V ní označil polského prezidenta Lecha Kaczynského za „podvodníka řízeného židovskou klikou" a prohlásil, že židé chtějí „vydřít" z Polska 65 miliard dolarů kvůli pogromu v Jedwabném v roce 1941.
Státní zastupitelství nejdříve žaloby na Rydzika zamítlo, soud však poté rozhodl, že se případem musí zabývat.

Žádný důvod pro teorie spiknutí kolem Kumránu
Vídeň (KAP) Mezinárodní kongres badatelů věnujícím se archeologickým nálezům z Kumránu se konal ve Vídni. Jeden z účastníků, vídeňský judaista prof. Armin Lange, prohlásil, že je již vědecky zpracováno 99 procent všech textových nálezů. První svitky z doby kolem přelomu letopočtů byly v jeskyních u Mrtvého moře nalezeny náhodou roku 1947.
Prof. Lange zároveň kritizoval vědecky pochybené a senzacechtivé teorie, podnícené jednak dlouhou dobou potřebnou ke zpracování všech nálezů, a jednak snahou dozvědět se nové (a pokud možno proti církvi zaměřené) informace o Ježíšovi. Ve skutečnosti v žádném z dosud prozkoumaných kumránských textů není o Ježíšovi ani slovo.
Přesto se zde podle Langeho nalézá množství zajímavých a pro mezináboženský dialog přínosných informací. Nálezy pocházejí z doby těsně předtím, než se cesty židovství a křesťanství rozdělily, a mohou tedy například dnešním židům doložit, že náboženská očekávání blízkého příchodu mesiáše nejsou vůbec „nežidovská", zatímco pro křesťany mohou být důkazem, že orientace na Zákon je součástí i křesťanského dědictví.
Kongres, konaný na půdě Vídeňské univerzity, přinesl na 60 příspěvků kumranologů z celého světa.

Nový předseda Německé biskupské konference
Mnichov (KAP) Němečtí biskupové volili nového předsedu své biskupské konference. Nástupcem kard. Karla Lehmanna, který po 21 letech ve funkci rezignoval ze zdravotních důvodů, se stal arcibiskup Robert Zollitsch (nar. 1938), jenž od roku 2003 řídí freiburskou diecézi.
Zollitsch je považován za schopného a zkušeného organizátora a podobně jako jeho předchůdce stojí církevně-politicky zhruba ve středu konzervativně-liberální škály. Narodil se na území Vojvodiny, jeho rodina však byla spolu s mnoha jinými etnickými Němci po válce vyhnána z Jugoslávie. Na kněze byl vysvěcen roku 1965, doktorát teologie získal roku 1974. Je členem Schönstattského hnutí.
Po zvolení Robert Zollitsch prohlásil, že bude usilovat o to, aby církev zůstala přítomna ve společenské a politické oblasti, aby byla slyšet na veřejnosti a aby ekumena postupovala kupředu. Čím úžeji budou konfese spolupracovat, tím věrohodnější křesťané v Německu budu, řekl. Dal také najevo, že ve svém šestiletém volebním období hodlá pokračovat v kurzu nastoupeném kard. Lehmannem, jemuž se cítí být lidsky i teologicky velmi blízko.

Kard. Bertone navštívil Kubu
Havana (KAP) Jedním z prvních oficiálních návštěvníků Kuby po zvolení nového prezidenta Raúla Castra se stal vatikánský státní sekretář kard. Tarcisio Bertone. Po rozhovoru s kubánským ministrem zahraničí Felipem Perez Roquem uvedl kardinál, že mohl pozorovat „zrání vztahů mezi státem a církví," zatímco kubánský ministr řekl, že se Kuba bude snažit prohlubování kubánsko-vatikánského dialogu, aby umožnila církvi a katolíkům projevovat svoji víru, „pokud se tak bude dít v ústavních mezích".
Kardinál Bertone v Kubě rovněž posvětil pomník Janu Pavlu II. na místě, kde zesnulý papež před deseti lety sloužil svoji první mši na kubánské půdě.
Kardinál též odsoudil hospodářské embargo Spojených států vůči Kubě jako neetické a vyzval Washington k jeho ukončení.