Jste zde

Dvě pozvání

26. seminář zájemců o teologii na téma Ekumena v dnešním Německu a České republice - srovnání, problémy a výhledy pořádaný Institutem ekumenických studií v Praze ve spolupráci s německým regionem IEF (International Ecumenical Fellowship) se uskuteční ve dnech 18. a 19. dubna 2008 v prostorách VOŠ JABOK, Salmovská 8, Praha 2. Program začne v pátek v 16:45 hod., předpokládaný závěr v sobotu v 16:00 hod. Bližší informace: www.iespraha.cz

Další ze studijních setkání evangelické liturgické iniciativy Coena bude ve dnech 24. až 26. dubna 2008 hostit Farní sbor ČCE v Soběslavi. Účastníci se zaměří na otázky úřadu a ordinované služby v církvi. Příspěvek na téma Apoštolská sukcese v ekumenickém rozhovoru přednese v pátek Jaroslav Vokoun. Zváni jsou všichni zájemci o liturgii z celé ekumeny. Další informace na internetu:
http://coena.edunix.cz/coena/urad-v-cirkvi-bude-tematem-setkani-v-sobeslavi