Jste zde

Nikoli v hádce, ale v meditaci si porozumíme

Rozhovor s Irenejem Totzkem, archimadritou římskokatolického opatství byzantského obřadu a představitelem Ekumenického institutu v Niederaltaichu.

Getsemany: V době pronásledování vznikla v římskokatolické církvi v Československu větev kněží a biskupů byzantského obřadu. U vás v Niederaltaichu je dokonce klášter římských katolíků, kteří v rámci své církve přijali východní obřad. . .

Totzke: Náš klášter je opatstvím se dvěma tradicemi. Tyto dvě tradice se projevují ve dvou dekaniích: římské a byzantské. Každá slaví vlastní bohoslužbu - nejen liturgii, ale celou monastickou modlitbu hodin, - a jen o svátcích komunity (svěcení kněží, mnišská tonsura. pohřeb atd.) jde jedna dekanie do druhé.

Getsemany: Zajímalo by nás, v jakém rozsahu je u vás byzantský obřad přizpůsoben západní tradici. . .

Totzke: Naší snahou je žádným způsobem nepřizpůsobovat východní .ritus" (lépe řečeno: východní tradici, jde přece o mnohem víc než jen o .obřad"!) západním poměrům. Uniaté ve všech zemích, kde existují, jsou toho nejsmutnějším příkladem. Buď je člověk východní, nebo je západní. Mišmaš nelze doporučovat. V pravoslavné církvi ovšem existují různé zvyklosti.  Ne všechny kláštery žijí jako antonité. V mnohém ohledu jsme si vybrali za vzor klášter Valamo ve Finsku, tzn. liturgie a večerní chvály nezkrácené, matutinum s několika kráceními, např. jen jeden kánon. - I v postní praxi následujeme klášter Valamo: V postní době bezmasé jídlo, ale oběd v obvyklou dobu, nikoli až .posle zvezdy". Ve velkém postu se řídíme příkladem Ruské církve a celebrujeme dopoledne liturgii předem posvěcených darů. V tento den se předpokládá před liturgií šestihodinový půst. V otázce kalendáře se řídíme podle Finů: Všechny svátky (i paschálie) podle gregoriánského kalendáře. V pondělí, v úterý a ve čtvrtek není žádná liturgie.  Getsemany: Jakou práci koná váš ekumenický institut?

Totzke: Náš ekumenický institut pořádá po celý rok velké i malé konference.  To nejdůležitější je, aby se křesťanské konfese poznaly a aby každý uvěřil každému, že to ten druhý myslí s křesťanstvím vážné. Naše motto zní: Non disputando, sed meditando (Ne v hádce, ale v meditaci). Doba konfesních bojů je za námi. 1e třeba objevit to společné, co je v každé konfesi, zvláště v těch velkých.

Getsemany: Co považujete v současné situaci za nejdůležitější?  Totzke: Tím nejdůležitějším pro církev římskou je v současnosti zastavit vpád sekularismu (aspoň tedy zde na Západě). K tomu je důležitý dialog s pravoslavnou církví a těsné sblížení a spolupráce. V současnosti však jsou vztahy napjaté, protože katolíci v Rusku a Rumunsku zaujímají agresívní postoj vůči pravoslavným.

  • jv-